Stedsutvikling – de lange linjer 14.–15. juni 2018 Arendal

25-års jubileumssamling for arbeid med stedsutvikling.

Presentasjoner uten lenke kommer etterhvert...

Program (pdf)

Levende lokaler i Arendal ved Hanne Gulbrandsen, Arendal by

De lange linjer i samfunnsutviklingen – tettstedsutvikling og stedsutvikling som en del av regional utvikling ved Jørgen Amdam, ordfører i Volda og professor i samfunnsplanlegging

NORGE RUNDT MED FEM FYLKESKOMMUNER

Britt Hjørdis Somby fra Finnmark Fylkeskommune

Liz Eva Tøllefsen fra Hordaland fylkeskommune

Eli Nakken Lundquist fra Akershus fylkeskommune

Kari Klynderud Sundfør fra Oppland fylkeskommune

Linda Iren Karlsen Duffy og Hege Arnesen fra Østfold fylkeskommune

BY- OG STEDSUTVIKLING I FREMTIDENS FYLKESKOMMUNER

Innledning ved Benedicte Akre, Kommunal-og moderniseringsdepartementet

Refleksjoner rundt stedsutvikling i Trøndelagsplanen 2030 ved Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder i Trøndelag fylkeskommune

Nordlandsmodellen og Regional plan for by- og regionsenterpolitikk (2017–2025) ved Greta Johansen, spesialrådgiver i Nordland fylkeskommune

Kommunalt perspektiv på fylkeskommunens fremtidige rolle ved Egil Mølland, næringssjef i Iveland kommune

Regionreform og Statens vegvesen – status ved Roar Midtbø Jensen, Vegdirektoratet

TRANSPORTLØSNINGER OG STEDSUTVIKLING

Nasjonal transportplan – arbeidet med mellomstore byer ved Malin Bismo Lerudsmoen, Vegdirektoratet

Bypakke Nedre Glomma ved Pål Dixon Sandberg, Statens vegvesen Region Øst

Hva kan vi lære av prosjektet «Våre gater og plasser»? ved Alf Støle, Vegdirektoratet

Vakre vegers pris ved Sunniva Schjetne, Statens vegvesen

En visjon for fremtidens by ved Guro Berge, Vegdirektoratet

ULSTEINVIK, MANDAL OG ARENDAL ANNO 2030

Verner Larsen, assisterende rådmann i Ulstein kommune

Arne Wilhelmsen, leder for byutvikling i Mandal kommune

Geir Skjæveland, kommunalsjef i Arendal kommune

Fremtidens småby i lys av Attraktiv by-prisen ved Michael Fuller-Gee, jurymedlem