Distriktspolitisk virkeområde - soneinndeling og kart

Her er kart og tabell for soneinndeling for virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift

Kart for virkeområde for differensiert arbeidsgiveravgift
Kart for virkeområde for differensiert arbeidsgiveravgift Foto: KMD

Tabell soneinndeling for virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift (pdf)

Til toppen