Verkeområdet for differensiert arbeidsgjevaravgift – kart og soneinndeling

Her er kart med soneinndeling for verkeområdet for differensiert arbeidsgjevaravgift.

Da-soner