Europapolitisk forum

Europapolitisk forum for sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget.

Europakart
Forumet er en møteplass for departementer, fylkeskommuner, kommuner og Sametinget

Europapolitisk forum for regionale og lokale myndigheter samt Sametinget møtes to ganger i året. Forumet er en møteplass mellom departementene på politisk nivå (statssekretærnivå) og folkevalgte fra fylkeskommuner, kommuner  og Sametinget.

Europapolitiske saker

Formålet med forumet er utveksling av informasjon, synspunkter og erfaringer med europolitiske saker og problemstillinger. Dagsorden tar opp aktuelle og viktig tema for lokalt og regionalt nivå. Møtene ledes av statssekretærene fra Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkeskommunene vurderer dialogen med sentrale myndigheter som viktig i regionens internasjonale arbeid. 

Artikler om Europapolitisk forum:

Saker fra møtene i Europapolitisk forum:

Aktuelle lenker: