Ungdommens distriktspanel

Hva skal til for at unge vil bo, arbeide og investere fremtiden si på bygda? Ti ungdommer har gitt råd om framtidas distriktspolitikk.

Ungdommens distriktspanel besto av ti ungdommer mellom 14 og 23 år, som våren 2021 ga sine ti råd om om som bør gjøres for at det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge, også i framtida. 

Les mer om ungdomspanelet og deres arbeid.

Hovedrapport(PDF)

Kunnskapsgrunnlag(PDF)

Rapport om arbeidsformen med tjenestedesign (PDF)