Ungdommens distriktspanel

Hva skal til for at unge vil bo, arbeide og investere fremtiden si på bygda? Regjeringen har invitert ti ungdommer til å gi oss råd om framtidas distriktspolitikk.

Ungdommens distriktspanel er forankret i Granavolden-plattformen og i Meld. St. 5 (2019–2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden. Panelet består av ti ungdommer mellom 14 og 23 år, som våren 2021 skal gi regjeringen ti råd om framtidas distriktspolitikk. De skal gi råd til regjeringen om hva som bør gjøres for at det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge, også i framtida. Distriktssenteret legger til rette for panelets arbeid.

Les mer om ungdomspanelet og deres arbeid på panelets nettsider.

Hovedrapport(PDF)

Hovedrapport for trykk(PDF)

Kunnskapsgrunnlag(PDF)

Rapport om arbeidsformen med tjenestedesign(PDF)