Fiskerisamarbeidet med Færøyene

Før opprettelsen av de økonomiske sonene på 200 nautiske mil hadde norske fiskere i en årrekke fisket utenfor Færøyene. Det var i hovedsak et banklinefiske etter bunnfisk, men i perioder også et fiske etter pelagiske arter. Fiskere fra Færøyene hadde tradisjonelt drevet fiske i norske farvann, særlig etter torsk og hyse i Barentshavet.

Den 7. februar 1979 inngikk Norge og Færøyene en rammeavtale om gjensidige fiskerettigheter. Avtalen er gjensidig, balansert og regulerer byttet av kvoter på eksklusive bestander. I medhold av denne avtalen inngår Norge og Færøyene hvert år en kvoteavtale om utveksling av fiskekvoter i hverandres økonomiske soner.

Strukturen i byttet går grovt sett ut på at Færøyene får torsk, sei og hyse i Barentshavet, mens Norge får bunnfisk og kolmule av Færøyene.  Færøyene har også tradisjonelt fisket sin makrellkvote i norske farvann.