Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det europeiske frihandelsforbund

Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) består av de fire medlemsstatene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Norge forhandler i hovedsak om frihandelsavtaler sammen med de andre EFTA-statene.

EFTAs frihandelsavtaler
Norge har inngått 27 frihandelsavtaler med 40 land gjennom EFTA-samarbeidet. EFTA-statene er ikke pålagt å forhandle frihandelsavtaler sammen, men har valgt å gjøre dette når det er mulig. Hovedårsaken for at Norge har valgt å forhandle gjennom EFTA-samarbeidet er at EFTA samlet sett fremstår som et større marked og som en mer interessant handelspartner. Ressurshensyn gjør også at det er fordelaktig for Norge å forhandle gjennom EFTA.

Historie
Det europeiske frihandelsforbund/European Free Trade Area (EFTA) ble stiftet 4. januar 1960 for å legge til rette for økt handel, vekst og velstand blant medlemslandene. EFTAs mål var å legge til rette for økt handel med varer mellom EFTA-landene og være et alternativ til EF (nåværende EU).

Medlemmer
EFTA ble stiftet av de syv landene Danmark, Norge, Portugal, Sveits, Sverige, Storbritannia og Østerrike. Finland ble medlem i 1961, Island i 1970 og Liechtenstein i 1991.

Danmark og Storbritannia ble med i EF (EU) i 1973, Portugal i 1986, og Finland, Sverige og Østerrike i 1995, og dermed avviklet landene sine respektive medlemskap i EFTA. I dag består EFTA av Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

Om organisasjonen
EFTA-sekretariatet forvalter EFTA-konvensjonen, som regulerer intern EFTA-handel, EØS-avtalen og EFTA-landenes handelsavtaler med land utenfor EU/EØS. En revidert og utvidet EFTA-konvensjon trådte i kraft 1. juni 2002. Den sikrer blant annet EFTA-borgere og bedrifter tilnærmet likebehandling med borgere og bedrifter fra EU.

EFTA-sekretariatets hovedkvarter ligger i Genève. Sekretariatet har ansvaret for samarbeidet EFTA-landene imellom, organisasjonens administrasjon og budsjett og handelsavtaler med land utenfor EFTA og EU. EFTA har også et sekretariat i Brussel som håndterer saker knyttet til EØS-avtalen.

EFTAs råd er organisasjonens øverste organ og møtes regelmessig i Genève. To ganger i året møtes Rådet på ministernivå. Formannskapet går på omgang mellom EFTAs medlemsland og varer i seks måneder.

Norges ambassadør til WTO og EFTA er Norges faste representant til EFTAs råd.

EFTA, EU og EØS-avtalen
En viktig forskjell mellom EFTA og EU er at EU er en toll- og monetær union med felles ytre grenser og tollsatser, mens EFTA er et handelsforbund hvor hvert medlem har sin egen nasjonale handelspolitikk og egne tollsatser overfor andre land. EFTA-landene har full suverenitet over sin nasjonale handelspolitikk, men har valgt å samarbeide om å forhandle og inngå handelsavtaler.

Norges formelle tilknytning til EU er gjennom det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i det indre marked og vi tar derfor del i de fire frihetene (fri flyt av varer, mennesker, kapital og tjenester).

I EFTA samarbeider de av medlemmene som også er EØS-medlemmer (Sveits er ikke EØS-medlem) i EFTAs faste komité, som er det styrende organ på EFTA-siden for samarbeidet om EØS-saker.

Til toppen