Storbritannia - frihandelsavtale

Storbritannia - frihandelsavtale

Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Samme dag startet overgangsperioden som varer t.o.m. 31. desember 2020. I denne perioden vil Storbritannia behandles som om de fremdeles er med i EU/EØS og all handel med Storbritannia fortsetter som før. I overgangsperioden vil Norge forhandle om vårt fremtidige forhold til Storbritannia. Det arbeides blant annet for å få på plass en frihandelsavtale med Storbritannia innen utløpet av overgangsperioden slik at handelen med landet kan foregå så sømløst som mulig også etter at Storbritannia er gått ut av det indre marked.

Målet er å fremforhandle en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia hvor dagens vilkår for handel er videreført i så stor utstrekning som mulig og som sikrer norsk næringsliv så gode betingelser som mulig. Frihandelsavtalen vil forhandles sammen med våre EØS/EFTA-partnere Island og Liechtenstein. Norge er klare til å forhandle en frihandelsavtale så snart britisk side er klar. Det er kontakt med Storbritannia på politisk nivå, men på grunn av COVID-19 har oppstarten av forhandlingene blitt forsinket.

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU. Verdien av norsk vareeksport til Storbritannia var i 2019 på 181 milliarder kroner. Av dette utgjør olje og gass ca. 150 milliarder kroner, rundt 82 prosent av den totale vareeksporten. Tjenesteeksporten til Storbritannia var i 2018 på rundt 38 milliarder kroner. Norge importerte i 2019 varer og tjenester fra Storbritannia for om lag 85 mrd. kroner.

Mer informasjon om Norge og brexit kan finnes her