Møte i IMFC – 12. april 2014

Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) avholdt 12. april 2014 sitt halvårlige møte i Washington DC.

IMFC fastsetter de overordnede politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå.

Innlegg av de nordisk-baltiske landene

 

Kommunikeer

 

Til toppen