Årsmøte i IMF og møte i IMFC - 20. oktober 2007

Oktober 2007

Den internasjonale monetære og finansielle komite (IMFC) avholdt 20. oktober 2007 sitt halvårlige møte i Washington D.C. IMFC fastsetter de overordnete politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå. Norske synspunkter ble fremmet gjennom Finlands finansminister Jyrki Katainen, som for tiden representerer den nordisk-baltiske valgkretsen i IMFC. I innlegget tok valgkretsen blant annet til orde for å gi utviklingsland bedre representasjon og større stemmevekt i IMF. Valgkretsen ønsker også større åpenhet i valgprosessen til ledende posisjoner i organisasjonen.

Den internasjonale monetære og finansielle komite (IMFC) avholdt 20. oktober 2007 sitt halvårlige møte i Washington D.C. IMFC fastsetter de overordnete politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå. Norske synspunkter ble fremmet gjennom Finlands finansminister Jyrki Katainen, som for tiden representerer den nordisk-baltiske valgkretsen i IMFC. I innlegget tok valgkretsen blant annet til orde for å gi utviklingsland bedre representasjon og større stemmevekt i IMF. Valgkretsen ønsker også større åpenhet i valgprosessen til ledende posisjoner i organisasjonen.

Les hele nordisk-baltiske IMFC-innlegget her.

Les også kommunikéet fra Den internasjonale monetære og finansielle komité her.

 

IMFs årsmøte ble avholdt 22. oktober. Den danske sentralbansjefen, Nils Bernstein, holdt innlegg på vegne av valgkresten.

Til toppen