Årsmøte i IMF og møte i IMFC - 20. oktober 2007

Oktober 2007

Den internasjonale monetære og finansielle komite (IMFC) avholdt 20. oktober 2007 sitt halvårlige møte i Washington D.C. IMFC fastsetter de overordnete politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå. Norske synspunkter ble fremmet gjennom Finlands finansminister Jyrki Katainen, som for tiden representerer den nordisk-baltiske valgkretsen i IMFC. I innlegget tok valgkretsen blant annet til orde for å gi utviklingsland bedre representasjon og større stemmevekt i IMF. Valgkretsen ønsker også større åpenhet i valgprosessen til ledende posisjoner i organisasjonen.

Den internasjonale monetære og finansielle komite (IMFC) avholdt 20. oktober 2007 sitt halvårlige møte i Washington D.C. IMFC fastsetter de overordnete politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå. Norske synspunkter ble fremmet gjennom Finlands finansminister Jyrki Katainen, som for tiden representerer den nordisk-baltiske valgkretsen i IMFC. I innlegget tok valgkretsen blant annet til orde for å gi utviklingsland bedre representasjon og større stemmevekt i IMF. Valgkretsen ønsker også større åpenhet i valgprosessen til ledende posisjoner i organisasjonen.

Les hele nordisk-baltiske IMFC-innlegget her.

Les også kommunikéet fra Den internasjonale monetære og finansielle komité her.

 

IMFs årsmøte ble avholdt 22. oktober. Den danske sentralbansjefen, Nils Bernstein, holdt innlegg på vegne av valgkresten.