Møte i IMFC – 12. oktober 2013

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) avholdt 12. oktober 2013 sitt halvårlige møte i Washington DC.

IMFC fastsetter de overordnede politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå.