Møte i IMFC – 16. april 2011

Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) avholdt 16. april 2011 sitt halvårlige møte i Washington DC.

IMFC fastsetter de overordnede politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå.

Finansminister Sigbjørn Johnsen representerte den nordisk-baltiske valgkretsen i IMFC. Verdensøkonomien er i bedring, og Johnsen la i innlegget vekt på at det nå er viktig at man får kontroll på gjeldssituasjonen i de mest gjeldstyngede landene i Europa og i USA. Han understreket videre at IMFs overvåkning av  multilaterale forhold og finansiell stabilitet bør styrkes, og gjentok valgkretsens ønske fra IMFC-møtet våren 2010 om å styrke IMFC. IMFC bør etter den nordisk-baltiske valgkretsens mening være hovedarenaen for globale diskusjoner og vedtak om økonomiske og finansielle forhold. 

__________________

Les også:

Til toppen