Møte i IMFC – 20. april 2013

Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) avholdt 19-20. april 2013 sitt halvårlige møte i Washington DC.

IMFC fastsetter de overordnede politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå.

Til toppen