Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 12,5 prosent fra 1. januar 2024.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for regelverket for forsinkelsesrenten, men myndigheten til å fastsette rentesatsen for forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet (se også forskrift om forsinkelsesrentesatsen).

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.

Lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) gir i utgangspunktet adgang til å avtale en annen (både høyere og lavere) forsinkelsesrente enn den som Finansdepartementet til en hver tid har fastsatt. Det er imidlertid ikke anledning til å avtale en høyere forsinkelsesrente enn det som er fastsatt av Finansdepartementet når skyldneren er skyldner (debitor) i egenskap av forbruker, se lovens § 4 bokstav c.

Spørsmål om regelverket for forsinket betaling må rettes til Justis- og beredskapsdepartementet

Kalkulator for forsinkelsesrenten

Les også:

Historisk utvikling av forsinkelsesrenten

I perioden 1. januar 1978 (da loven trådte i kraft, og fram til 1. 12. 1980 var den alminnelige forsinkelsesrenten 10 pst. I perioden 1.12.1980 til 31.1.1986 var forsinkelsesrenten på 15 pst. Fra 1. februar 1986 til 31. desember 1993 var den alminnelige rentesatsen 18 %, mens den i forbrukerforhold var 15 %. Fra 1. januar 1994 var satsen som følger:

Tidsperiode

Rentesats

1. januar 2024 - 30.  juni 2024

12,5 %

1. juli 2023 - 31. desember 2023 11,75 %
1. januar 2023 - 30.  juni 2023 10,75 %
1. juli 2022 - 31. desember 2022 9,25 %
1. januar 2022 - 30. juni 2022 8,50 %
1. juli 2021 - 31. desember 2021 8,00 %
1. januar 2021 - 30. juni 2021 8,00 %
1. juli 2020 - 31. desember 2020 8,00 %
1. januar 2020 - 30. juni 2020 9,50 %
1. juli 2019 - 31. desember 2019 9,25 %
1. januar 2019 - 30. juni 2019 8,75 %
1. juli 2018 - 31. desember 2018 8,50 %
1. januar 2018 - 30. juni 2018 8,50 %
1. juli 2017 - 31. desember 2017 8,50 %
1. januar 2017 - 30. juni 2017 8,50 %
1. juli 2016 - 31. desember 2016 8,50 %
1. januar 2016 - 30. juni 2016 8,75 %
1. juli 2015 - 31. desember 2015 9,00 %
1. januar 2015 - 30. juni 2015 9,25 %
1. juli 2014 - 31. desember 2014 9,50 %
1. januar 2014 - 30. juni 2014 9,50 %
1. juli 2013 - 31. desember 2013 9,50 %
1. januar 2013 - 30. juni 2013 8,50 %
1. juli 2012 - 31. desember 2012 8,50 %
1. januar 2012 - 30. juni 2012 8,75 %
1. juli 2011 - 31. desember 2011 9,25 %
1. januar 2011 - 30. juni 2011 9,00 %
1. juli 2010 - 31. desember 2010 9,00 %
1. januar 2010 - 30. juni 2010 8,75 %
1. juli 2009 - 31. desember 2009 8,25 %
1. januar 2009 - 30. juni 2009 10,00 %
1. juli 2008 - 31. desember 2008 12,75 %
1. januar 2008 - 30. juni 2008 12,25 %
1. juli 2007 - 31. desember 2007 11,5 %
1. januar 2007 - 30. juni 2007 10,5 %
1. juli 2006 - 31. desember 2006 9,75 %
1. januar 2006 - 30. juni 2006 9,25 %
1. juli 2005 - 31. desember 2005 9,00 %
1. januar 2005 - 30. juni 2005  8,75 %
1. juli 2004 - 31. desember 2004 8,75 %
1. januar 2004 - 30. juni 2004 9,25 %
1. januar 1994 - 31. desember 2003 12,00 %