Karbonprisbaner for bruk i samfunnsøkonomiske analyser i 2023

Finansdepartementet har fastsatt et regelverk for hvordan klimagassutslipp skal tas hensyn til i samfunnsøkonomiske analyser av statlige tiltak. Ifølge reglene skal analysene anvende årlig oppdaterte karbonprisbaner fra Finansdepartementet. Med dette dokumentet publiseres de konkrete prisbanene som skal benyttes for analyser i 2023.

Disse prisene erstatter priser som skulle benyttes for analyser i 2022 (xlsx). Prisbaner for 2022 finner du her.

Rundskriv R-109/21 fra Finansdepartementet fastsetter regler for verdsetting av klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser. Nærmere informasjon om reglene fremgår i artikkelen Hvordan ta hensyn til klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser.

Reglene fastslår at samfunnsøkonomiske analyser skal anvende en karbonpris som angis i årlig oppdaterte prisbaner fra Finansdepartementet. Det angis egne prisbaner for ulike kategorier utslipp med kildene som fremgår av tabell 1 nedenfor. For modellberegnede priser fram til 2050 benyttes det internasjonale energibyråets «Announced Pledges Scenario» som erstatter bærekraftsscenariet som ble benyttet i forrige års rapport fra energibyrået og som lå til grunn for Finansdepartementets prisbane til bruk i 2022. Announced Pledges Scenario anslås med 50 pst. sikkerhet å holde global temperaturøkning under 1,7 °C. Banen sikter dermed på en temperaturøkning midt i intervallet i Parisavtalen på samme måte som det tidligere bærekraftsscenariet. Ut over dette er kildene de samme som ved fastsettelse av prisene til bruk i 2022.

Prisene som skal benyttes i samfunnsøkonomiske analyser fremgår i tabell 2, og kan også lastes ned som regneark.

Tabell 1. Kilder til priser på kort og lang sikt fordelt på kategori av utslipp

 

Kategori utslipp

Pris første år

Pris frem til 2030

Pris 2031–2100

1

Kvotepliktige utslipp

– med unntak av luftfart og petroleum

Gjennomsnittlig pris på EU ETS-kvoter siste måned før publisering av prisbane.

Bruke noterte forward-priser som i dag foreligger for de nærmeste årene, og deretter en fremskrevet videreføring av den forventede prisutviklingen. Omregnet til faste norske kroner.

Følger det internasjonale energibyråets «Announced Pledges Scenario» frem til 2050. For senere år øker prisen med kalkulasjonsrenten for samfunnsøkonomiske analyser.

2

Ikke-kvotepliktig utslipp

Den generelle satsen i CO2-avgiften for mineralske produkter.

Gradvis økning til 2 000 kroner i 2030 (prisnivå 2020)

(CO2-avgift i 2030 som signalisert i Klimaplan 2021–2030.)

Det varslede nivået for 2030 holdes reelt uendret frem til langsiktige karbonpriser på kvotepliktig utslipp når samme nivå. Deretter prises ikke-kvotepliktige utslipp og kvotepliktige utslipp likt.

3

Petroleum

Kvotepris som i 1, med påslag for CO2-avgiften for petroleum (opp til et tak på 2 000 kroner)

Utvikling i kvotepris som i 1, med påslag for gradvis økning av CO2-avgiften for petroleum (opp til et tak på 2 000 kroner).

(summen av kvotepris og CO2-avgift for sektoren som signalisert i Klimaplan 2021–2030)

Som 2

4

Luftfart

Kvotepris som i 1, med påslag for CO2-avgiften for luftfart (opp til et tak på 2 000 kroner)

Utvikling i kvotepris som i 1, med påslag for gradvis økning av CO2-avgiften for luftfart (opp til et tak på 2 000 kroner).

(summen av kvotepris og CO2-avgift for sektoren som signalisert i Klimaplan 2021–2030)

Som 2

5

Opptak og utslipp i skog- og arealbruk

Som 1

Som 1

Som 1


Tabell 2. Priser som skal benyttes på klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser for utslipp i årene 2023–2100

Alle priser i norske kroner. Prisnivå 2023. Valutakurs 10,25 kroner/euro benyttet.

År

(1) Kvotepliktig utslipp (unntatt luftfart og petroleum)

(2) Ikke-kvotepliktig utslipp

(3) Petroleum

(4) Luftfart

(5) Opptak og utslipp fra skog- og arealbruk

2023

798

952

1559

1447

798

2024

836

1135

1724

1611

836

2025

872

1317

1907

1796

872

2026

915

1500

2121

2016

915

2027

937

1682

2230

2230

937

2028

961

1865

2230

2230

961

2029

985

2047

2230

2230

985

2030

1010

2230

2230

2230

1010

2031

1065

2230

2230

2230

1065

2032

1123

2230

2230

2230

1123

2033

1185

2230

2230

2230

1185

2034

1249

2230

2230

2230

1249

2035

1318

2230

2230

2230

1318

2036

1390

2230

2230

2230

1390

2037

1466

2230

2230

2230

1466

2038

1546

2230

2230

2230

1546

2039

1631

2230

2230

2230

1631

2040

1720

2230

2230

2230

1720

2041

1743

2230

2230

2230

1743

2042

1766

2230

2230

2230

1766

2043

1789

2230

2230

2230

1789

2044

1812

2230

2230

2230

1812

2045

1836

2230

2230

2230

1836

2046

1860

2230

2230

2230

1860

2047

1885

2230

2230

2230

1885

2048

1909

2230

2230

2230

1909

2049

1935

2230

2230

2230

1935

2050

1960

2230

2230

2230

1960

2051

2038

2230

2230

2230

2038

2052

2120

2230

2230

2230

2120

2053

2205

2230

2230

2230

2205

2054

2293

2293

2293

2293

2293

2055

2385

2385

2385

2385

2385

2056

2480

2480

2480

2480

2480

2057

2579

2579

2579

2579

2579

2058

2682

2682

2682

2682

2682

2059

2790

2790

2790

2790

2790

2060

2901

2901

2901

2901

2901

2061

3017

3017

3017

3017

3017

2062

3138

3138

3138

3138

3138

2063

3264

3264

3264

3264

3264

2064

3361

3361

3361

3361

3361

2065

3462

3462

3462

3462

3462

2066

3566

3566

3566

3566

3566

2067

3673

3673

3673

3673

3673

2068

3783

3783

3783

3783

3783

2069

3897

3897

3897

3897

3897

2070

4014

4014

4014

4014

4014

2071

4134

4134

4134

4134

4134

2072

4258

4258

4258

4258

4258

2073

4386

4386

4386

4386

4386

2074

4518

4518

4518

4518

4518

2075

4653

4653

4653

4653

4653

2076

4793

4793

4793

4793

4793

2077

4936

4936

4936

4936

4936

2078

5084

5084

5084

5084

5084

2079

5237

5237

5237

5237

5237

2080

5394

5394

5394

5394

5394

2081

5556

5556

5556

5556

5556

2082

5723

5723

5723

5723

5723

2083

5894

5894

5894

5894

5894

2084

6071

6071

6071

6071

6071

2085

6253

6253

6253

6253

6253

2086

6441

6441

6441

6441

6441

2087

6634

6634

6634

6634

6634

2088

6833

6833

6833

6833

6833

2089

7038

7038

7038

7038

7038

2090

7249

7249

7249

7249

7249

2091

7467

7467

7467

7467

7467

2092

7691

7691

7691

7691

7691

2093

7921

7921

7921

7921

7921

2094

8080

8080

8080

8080

8080

2095

8242

8242

8242

8242

8242

2096

8406

8406

8406

8406

8406

2097

8574

8574

8574

8574

8574

2098

8746

8746

8746

8746

8746

2099

8921

8921

8921

8921

8921

2100

9099

9099

9099

9099

9099

 

Det følger av rundskriv R-109 at det kan gjøres følsomhetsanalyser for parametere som er sentrale for analysens resultat. I tråd med rundskrivet oppgir Finansdepartementet her prisbaner for slike følsomhetsanalyser av karbonpris. Den høye prisbanen tar utgangspunkt i det FNs klimapanel anslår trengs for å begrense oppvarming til 1,5 grader (median-anslag). Den lave prisbanen er satt til 75 prosent av kvoteprisen i det første året og vokser deretter med kalkulasjonsrenten for samfunnsøkonomiske analyser. De spesifikke prisbanene fremgår av tabell 3, og kan også lastes ned som regneark.

Tabell 3. Lav og høy pris som skal brukes i følsomhetsanalyser i samfunnsøkonomiske analyser for utslipp i årene 2023–2100

Samme prisbane for alle kategorier utslipp. Valutakurs 9,80 kroner/dollar benyttet.

År

Lav

Høy (IPCC 1,5°-bane - median)

2023

598

1470

2024

627

1679

2025

654

1918

2026

686

2096

2027

703

2291

2028

721

2504

2029

739

2736

2030

757

2990

2031

787

3268

2032

819

3572

2033

852

3904

2034

886

4267

2035

921

4664

2036

958

5098

2037

996

5572

2038

1036

6091

2039

1078

6657

2040

1121

7277

2041

1166

7588

2042

1212

7912

2043

1261

8250

2044

1311

8603

2045

1364

8971

2046

1418

9355

2047

1475

9755

2048

1534

10172

2049

1595

10607

2050

1659

11060

2051

1725

11353

2052

1794

11654

2053

1866

11963

2054

1941

12280

2055

2018

12606

2056

2099

12940

2057

2183

13283

2058

2270

13635

2059

2361

13997

2060

2456

14368

2061

2554

14584

2062

2656

14804

2063

2762

15026

2064

2845

15253

2065

2931

15482

2066

3019

15715

2067

3109

15952

2068

3202

16192

2069

3298

16436

2070

3397

16683

2071

3499

17504

2072

3604

18366

2073

3712

19270

2074

3824

20219

2075

3938

21214

2076

4057

22259

2077

4178

23354

2078

4304

24504

2079

4433

25710

2080

4566

26976

2081

4703

27584

2082

4844

28205

2083

4989

28841

2084

5139

29491

2085

5293

30156

2086

5452

30835

2087

5615

31530

2088

5784

32241

2089

5957

32967

2090

6136

33710

2091

6320

34897

2092

6510

36127

2093

6705

37399

2094

6839

38717

2095

6976

40080

2096

7115

41492

2097

7258

42954

2098

7403

44467

2099

7551

46033

2100

7702

47654

Særskilte momenter til analysen:

  • Karbonpris gjelder pris på utslipp av ett tonn CO2 eller ett tonn CO2-ekvivalent utslipp av andre klimagasser (metan, lystgass m.fl.). Omregning til CO2-ekvivalent utslipp følger den internasjonalt etablerte metoden som brukes i rapportering til FN og EU. Dette følger retningslinjer under Parisavtalen på klimakonferansen i 2018: «Each Party shall use the 100-year time-horizon global warming potential (GWP) values from the IPCC Fifth Assessment Report, or 100-year time-horizon GWP values from a subsequent IPCC assessment report as agreed upon by the CMA, to report aggregate emissions and removals of GHGs, expressed in CO2 eq.»
  • I prisingen av klimagassutslipp må dobbelttelling unngås. Markedspris kan i noen tilfeller i større eller mindre grad reflektere CO2-avgift eller kvotepris. I slike tilfeller må det gjøres fradrag for CO2-avgift/kvotepris i analysen.

Les mer: