Karbonprisbaner for bruk i samfunnsøkonomiske analyser i 2024

Finansdepartementet har fastsatt et regelverk for hvordan klimagassutslipp skal tas hensyn til i samfunnsøkonomiske analyser av statlige tiltak. Ifølge reglene skal analysene anvende årlig oppdaterte karbonprisbaner fra Finansdepartementet. Med dette dokumentet publiseres de konkrete prisbanene som skal benyttes for analyser i 2024.

Disse prisene erstatter priser som skulle benyttes for analyser i 2023.

Rundskriv R-109/21 fra Finansdepartementet fastsetter regler for verdsetting av klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser. Nærmere informasjon om reglene fremgår i artikkelen «Hvordan ta hensyn til klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser» på regjeringen.no, her.

Reglene fastslår at samfunnsøkonomiske analyser skal anvende en karbonpris som angis i årlig oppdaterte prisbaner fra Finansdepartementet. Det angis egne prisbaner for ulike kategorier utslipp med kildene som fremgår av tabell 1 nedenfor.

Prisene som skal benyttes i samfunnsøkonomiske analyser fremgår i tabell 2, og kan også lastes ned som regneark.

Tabell 1. Kilder til priser på kort og lang sikt fordelt på kategori av utslipp

 

Kategori utslipp

Pris første år

Pris frem til 2030

Pris 2031-2100

1

Kvotepliktige utslipp

-        med unntak av luftfart og petroleum

Gjennomsnittlig pris på EU ETS-kvoter siste måned før publisering av prisbane.

Bruke noterte forward-priser som i dag foreligger for de nærmeste årene, og deretter en fremskrevet videreføring av den forventede prisutviklingen. Omregnet til faste norske kroner.

Følger det internasjonale energibyråets «Announced Pledges Scenario» frem til 2050. For senere år øker prisen med kalkulasjonsrenten for samfunnsøkonomiske analyser.

2

Ikke-kvotepliktig utslipp

Den generelle satsen i CO2-avgiften for mineralske produkter.

Gradvis økning til 2 000 kroner i 2030 (prisnivå 2020)

 

(CO2-avgift i 2030 som signalisert i Klimaplan 2021-2030.)

Det varslede nivået for 2030 holdes reelt uendret frem til langsiktige karbonpriser på kvotepliktig utslipp når samme nivå. Deretter prises ikke-kvotepliktige utslipp og kvotepliktige utslipp likt.

3

Petroleum

Kvotepris som i 1, med påslag for CO2-avgiften for petroleum (opp til et tak på 2 000 kroner)

Utvikling i kvotepris som i 1, med påslag for gradvis økning av CO2-avgiften for petroleum (opp til et tak på 2 000 kroner).

 

(summen av kvotepris og CO2-avgift for sektoren som signalisert i Klimaplan 2021-2030)

Som 2

4

Luftfart

Kvotepris som i 1, med påslag for CO2-avgiften for luftfart (opp til et tak på 2 000 kroner)

Utvikling i kvotepris som i 1, med påslag for gradvis økning av CO2-avgiften for luftfart (opp til et tak på 2 000 kroner).

 

(summen av kvotepris og CO2-avgift for sektoren som signalisert i Klimaplan 2021-2030)

Som 2

5

Opptak og utslipp i skog- og arealbruk

Som 1

Som 1

Som 1

 

Tabell 2. Priser som skal benyttes på klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser for utslipp i årene 2024-2100

Alle priser i norske kroner. Prisnivå 2024. Valutakurs 11,7 kroner/euro benyttet.

 

År

(1) Kvotepliktig utslipp (unntatt luftfart og petroleum)

(2) Ikke-kvotepliktig utslipp

(3) Petroleum

(4) Luftfart

(5) Opptak og utslipp fra skog- og arealbruk

2024

934

1176

1724

1608

934

2025

951

1382

1902

1784

951

2026

970

1587

2115

2000

970

2027

990

1793

2370

2265

990

2028

1015

1998

2410

2410

1015

2029

1040

2204

2410

2410

1040

2030

1066

2410

2410

2410

1066

2031

1129

2410

2410

2410

1129

2032

1196

2410

2410

2410

1196

2033

1266

2410

2410

2410

1266

2034

1341

2410

2410

2410

1341

2035

1420

2410

2410

2410

1420

2036

1503

2410

2410

2410

1503

2037

1592

2410

2410

2410

1592

2038

1686

2410

2410

2410

1686

2039

1785

2410

2410

2410

1785

2040

1890

2410

2410

2410

1890

2041

1915

2410

2410

2410

1915

2042

1939

2410

2410

2410

1939

2043

1965

2410

2410

2410

1965

2044

1990

2410

2410

2410

1990

2045

2016

2410

2410

2410

2016

2046

2042

2410

2410

2410

2042

2047

2068

2410

2410

2410

2068

2048

2095

2410

2410

2410

2095

2049

2122

2410

2410

2410

2122

2050

2150

2410

2410

2410

2150

2051

2236

2410

2410

2410

2236

2052

2325

2410

2410

2410

2325

2053

2418

2418

2418

2418

2418

2054

2515

2515

2515

2515

2515

2055

2616

2616

2616

2616

2616

2056

2720

2720

2720

2720

2720

2057

2829

2829

2829

2829

2829

2058

2942

2942

2942

2942

2942

2059

3060

3060

3060

3060

3060

2060

3183

3183

3183

3183

3183

2061

3310

3310

3310

3310

3310

2062

3442

3442

3442

3442

3442

2063

3580

3580

3580

3580

3580

2064

3687

3687

3687

3687

3687

2065

3798

3798

3798

3798

3798

2066

3912

3912

3912

3912

3912

2067

4029

4029

4029

4029

4029

2068

4150

4150

4150

4150

4150

2069

4275

4275

4275

4275

4275

2070

4403

4403

4403

4403

4403

2071

4535

4535

4535

4535

4535

2072

4671

4671

4671

4671

4671

2073

4811

4811

4811

4811

4811

2074

4955

4955

4955

4955

4955

2075

5104

5104

5104

5104

5104

2076

5257

5257

5257

5257

5257

2077

5415

5415

5415

5415

5415

2078

5577

5577

5577

5577

5577

2079

5745

5745

5745

5745

5745

2080

5917

5917

5917

5917

5917

2081

6095

6095

6095

6095

6095

2082

6277

6277

6277

6277

6277

2083

6466

6466

6466

6466

6466

2084

6660

6660

6660

6660

6660

2085

6859

6859

6859

6859

6859

2086

7065

7065

7065

7065

7065

2087

7277

7277

7277

7277

7277

2088

7496

7496

7496

7496

7496

2089

7720

7720

7720

7720

7720

2090

7952

7952

7952

7952

7952

2091

8191

8191

8191

8191

8191

2092

8436

8436

8436

8436

8436

2093

8689

8689

8689

8689

8689

2094

8863

8863

8863

8863

8863

2095

9040

9040

9040

9040

9040

2096

9221

9221

9221

9221

9221

2097

9406

9406

9406

9406

9406

2098

9594

9594

9594

9594

9594

2099

9786

9786

9786

9786

9786

2100

9981

9981

9981

9981

9981

 

Det følger av rundskriv R-109 at det kan gjøres følsomhetsanalyser for parametere som er sentrale for analysens resultat. I tråd med rundskrivet oppgir Finansdepartementet her prisbaner for slike følsomhetsanalyser av karbonpris. Den høye prisbanen tar utgangspunkt i det FNs klimapanel (IPCC) anslår trengs for å begrense oppvarming til 1,5 grader (median-anslag). Som grunnlag for den høye prisbanen brukes modellberegninger konsistent med 1,5 graders oppvarming gjengitt i FNs klimapanels sjette hovedrapport. Den lave prisbanen er satt til 75 prosent av kvoteprisen i det første året og vokser deretter med kalkulasjonsrenten for samfunnsøkonomiske analyser. De spesifikke prisbanene til bruk i følsomhetsanalyser fremgår av tabell 3, og kan også lastes ned som regneark.

Tabell 3. Lav og høy pris som skal brukes i følsomhetsanalyser i samfunnsøkonomiske analyser for utslipp i årene 2024-2100

Samme prisbane for alle kategorier utslipp. Alle priser i norske kroner. Prisnivå 2024. Valutakurs 10,77 kroner/dollar benyttet.

 

År

Lav

Høy (IPCC 1,5°-bane - median)

2024

701

1893

2025

713

2043

2026

727

2206

2027

743

2382

2028

761

2571

2029

780

2776

2030

800

2997

2031

832

3177

2032

865

3368

2033

900

3571

2034

936

3785

2035

973

4013

2036

1012

4254

2037

1052

4510

2038

1094

4781

2039

1138

5068

2040

1184

5373

2041

1231

5636

2042

1280

5911

2043

1332

6200

2044

1385

6503

2045

1440

6820

2046

1498

7154

2047

1558

7503

2048

1620

7870

2049

1685

8254

2050

1752

8658

2051

1822

8753

2052

1895

8849

2053

1971

8946

2054

2050

9044

2055

2132

9143

2056

2217

9244

2057

2306

9345

2058

2398

9448

2059

2494

9552

2060

2594

9657

2061

2697

9751

2062

2805

9846

2063

2918

9942

2064

3005

10039

2065

3095

10137

2066

3188

10235

2067

3284

10335

2068

3382

10436

2069

3484

10538

2070

3588

10640

2071

3696

10724

2072

3807

10808

2073

3921

10892

2074

4039

10977

2075

4160

11063

2076

4284

11150

2077

4413

11237

2078

4545

11325

2079

4682

11414

2080

4822

11503

2081

4967

11638

2082

5116

11775

2083

5269

11913

2084

5427

12052

2085

5590

12194

2086

5758

12337

2087

5931

12481

2088

6109

12628

2089

6292

12776

2090

6481

12926

2091

6675

13087

2092

6875

13251

2093

7082

13417

2094

7223

13585

2095

7368

13754

2096

7515

13926

2097

7665

14101

2098

7819

14277

2099

7975

14455

2100

8134

14636

 

Særskilte momenter til analysen:

  • Karbonpris gjelder pris på utslipp av ett tonn CO2 eller ett tonn CO2-ekvivalent utslipp av andre klimagasser (metan, lystgass m.fl.). Omregning til CO2-ekvivalent utslipp følger den internasjonalt etablerte metoden som brukes i rapportering til FN og EU. Dette følger retningslinjer under Parisavtalen på klimakonferansen i 2018: «Each Party shall use the 100-year time-horizon global warming potential (GWP) values from the IPCC Fifth Assessment Report, or 100-year time-horizon GWP values from a subsequent IPCC assessment report as agreed upon by the CMA, to report aggregate emissions and removals of GHGs, expressed in CO2 eq.»
  • I prisingen av klimagassutslipp må dobbelttelling unngås. Markedspris kan i noen tilfeller i større eller mindre grad reflektere CO2-avgift eller kvotepris. I slike tilfeller må det gjøres fradrag for CO2-avgift/kvotepris i analysen.

Les mer: