Samling om de regionale planene for villreinfjella

Presentasjoner fra samling i Asker 28-29. oktober 2019.

28. oktober


Nyheter fra Klima- og miljødepartementet (KLD) v/ Morten Gluva, KLD

Oppfølging av de regionale planene på regionalt nivå

Oppfølging av de regionale planene på kommunalt nivå

Innsigelsespraksis hos Fylkesmannen i Vestland v/ Egil Hauge, FM Hordaland

29. oktober