Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regler for bruk av vannscooter

Det er strenge regler for bruk av vannscooter i Norge. Disse inkluderer aktsom ferdsel, båtførerbevis og flytevest.

Kjøring med vannscooter reguleres i utgangspunktet av de alminnelige reglene om fartøy. Regler om aktsom ferdsel, avstand til badende og fartsbestemmelser i sjø gjelder for førere av vannscootere på lik linje med førere av andre fartøy. I tillegg har flere kommuner innført lokale forskrifter som regulerer bruk av vannscooter i eget sjøområde.

For alle førere av vannscootere gjelder følgende regler:

  • Fører av vannscooter skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene
  • Vannscootere som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop
  • Alle brukere av vannscootere skal være iført flytevest
  • Har vannscooteren mer enn 10 hk må føreren være fylt 16 år
  • Har vannscooteren mer enn 25 hk, skal førere født 1. januar 1980 eller senere ha båtførerbevis.

Kommuner kan regulere bruk av vannscooter særskilt dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, ivaretakelse av miljø eller friluftsliv. I tillegg har noen nasjonalparker, landskapsvernområder og lignende lokale regler om bruk av vannscootere.

I Stortingsmelding (Meld.St.nr 30 (2018-2019) Samhandling for betre sjøtryggleik fremgår det at Regjeringen vurderer at det i tillegg skal kreves hurtigbåtsertifikat for førere av båter over 50 knop.

For mer informasjon, se:

Til toppen