Norge verdensledende med fjernstyrte flytårn

Verdens største satsing på digitale tårn for styring av flytrafikk skjer i Norge, og 1. juni 2022 åpnet Avinors senter for fjernstyrte tårn i Bodø. Det vil erstatte fysiske tårn på 15 flyplasser med virtuelle og digitale arbeidsposisjoner. Teknologien er hovedsakelig utviklet i Norge.

RT-panorama.jpg

På Remote Tower i Bodø er det til sammen 16 arbeidsplasser som skal drive tårntjenester for flyplasser i Norge. (Foto: Kjell Brataas/SD)

Mange av dagens tårn på norske flyplasser kom på plass på 1960- og 1970-tallet. De drives fortsatt med analoge systemer, og de har derfor behov for mange kostbare oppgraderinger. Samtidig er det begrenset aktivitet på mange kortbaneflyplasser i Norge; enkelte av dem håndterer kun to til fire fly i døgnet. Ved å samlokalisere flere flytårntjenester til ett bygg oppnås både effektivitet, mer kontakt mellom kolleger og et større og mer motiverende fagmiljø.

Avinors satsing er et stort teknologisk sprang, og tilsvarende løsninger vil trolig i fremtiden bli vanlig i flere land. I første fase skal 15 flyplasser styres fra det sentrale tårnsenteret i Bodø. Alle systemer vil være dublert, og det finnes også et reservesenter på et fysisk annet sted i Norge.

RT-start_Bjelland.jpg

Statssekretær Jakob Bjelland fra Samferdselsdepartementet var med på den offisielle åpningen av Remote Tower 1. juni 20222. (Foto: Avinor)

Ny teknologi betyr mange muligheter og kvalitetsforbedringer. Fra hver arbeidsplass i senteret i Bodø vil de ansatte ha 360 graders utsikt til flyplassen de håndterer. Ti sammenhengende skjermer viser bilder fra rullebanen som oppdateres fem ganger per sekund. Kameraene på flyplassen er utviklet av Kongsberg Gruppen, og systemene for tårntjenestene er laget av Indra Navia. Kameraene er utstyrt med infrarød teknologi som gjør at det er mulig å se fly og bevegelser på rullebanen i mørke.

IMG_2733.JPG

Hver arbeidsplass i Remote Tower i Bodø har ti skjermer som viser 360 graders utsikt over flyplassen. Bildene oppdateres fem ganger per sekund. (Foto: Kjell Brataas/SD)

Fjernstyrte tårn er allerede i bruk: Tårntjenester på flyplassen på Røst ble overført til Bodø i oktober 2019, og året etter ble Vardø, Hasvik og Berlevåg overført til Remote Tower i Bodø. Totalt 15 tårn skal være operative fra Bodø innen utgangen av 2023.