Ofte stilte spørsmål

Her er noen ofte stilte spørsmål - med svar - innen eksportkontroll.

Hvordan søker jeg om eksportlisens og hva slags dokumentasjon må sendes inn?
Søknad om eksportlisens sendes inn via E-lisens på https://elisens.eksportkontroll.no/login?1. Her finner du en veiledning om søknad om eksportlisens.

Behandlingstiden for lisenssøknader kan variere, men i utgangspunktet må eksportører påregne følgende saksbehandlingstider, før en søknad er ferdig behandlet.

Saker av kompeks karakter kan ta lengre tid. Det er svært viktig å være tidlig ute med å søke om eksportlisens. Det kan ikke påregnes hastebehandling av søknader.

Dokumentasjon som må vedlegges en søknad avhenger av saken. Normalt er det et minimumskrav å sende inn bestilling/purchase order/faktura og sluttbrukererklæring. Utdrag av relevante sider fra en kontrakt kan også legges ved.

Hvor lenge er eksportlisensen gyldig?
Normal gyldighetstid på eksportlisenser er seks-tolv måneder. Gyldighetsdatoen fremkommer tydelig på lisensen.

Hvordan endrer jeg en lisens?
Ofte kan en kunde endre en bestilling eller endre bedriftsnavn. I slike tilfeller er det viktig at lisensen oppdateres tilsvarende. Søknad om endring av lisens gjøres i E-lisens. Dokumenter endringen ved å legge ved relevant dokumentasjon.

Hvordan forlenger jeg gyldighetsdatoen på en lisens?
Hvis du har behov for å forlenge gyldighetsdatoen på en lisens gjøres dette i E-lisens. Forklar hvorfor gyldighetsdatoen må forlenges, og spesifiser eventuelt ønsket gyldighetsdato.

Hvordan vet jeg om mitt produkt er lisenspliktig?
Alle lisenspliktige varer som er omfattet av eksportkontroll finnes på vareliste I og vareliste II. Hvis det er tydelig at ditt produkt står oppført på en av disse varelistene må du søke om lisens for å få lov til å eksportere varen fra Norge, både permanent og midlertidig, for eksempel i forbindelse med demonstrasjon eller reparasjon. I visse tilfeller er det også lisensplikt på varer som ikke står på vareliste I og vareliste II. Les mer om dette her.

Hvis du fremdeles er usikker på om en vare er underlagt lisensplikt kan Utenriksdepartementet bistå med en såkalt produktvurdering. Dette sendes inn via E-lisens.

Hva skjer hvis min bedrift eksporterer varer uten eksportlisens?
Tolletaten utfører kontroll med all eksport av varer fra norsk tollområde. Tolletaten vil etterlyse gyldig eksportlisens ved utførsel. Dersom dette ikke foreligger vil varene bli stoppet og holdt igjen inntil lisensplikt er avklart med Utenriksdepartementet. Bedriften dekker selv eventuelle gebyrer eller kostnader knyttet til dette. Eksport av lisenspliktige varer uten gyldig eksportlisens kan medføre politianmeldelse og straff i form av bøter eller fengsel. Politiets sikkerhetstjeneste er påtalemyndighet for eksportkontrollsaker i Norge.

Hva koster det å søke om eksportlisens?
Det er gratis å søke om eksportlisens og å sende inn henvendelser.