Armenia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Tbilisi, Georgia

Flypassasjerer må ved ankomst til Armenia medbringe dokumentasjon av negativt resultat av covid-19-test (PCR) som er avlagt mindre enn 72 timer før innreisetidspunktet. For oppdatert informasjon om gjeldende tiltak og begrensninger oppfordres man til å kontakte armenske myndigheter. For mer informasjon, se under punktene Sikkerhet og Helse.

Innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Den reisende må påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Norske borgere trenger ikke visum for opphold i Armenia inntil 180 dager per år. Passets gyldighetsperiode må dekke hele oppholdet. For detaljert informasjon, se hjemmesiden til Armenias utenriksministerium.

Landegrensene med Tyrkia og Aserbajdsjan er stengt, og det er ikke direkte flyforbindelser mellom disse landene og Armenia. Reiser fra/til disse landene må skje via tredjeland.

Etter en kortvarig krig mellom Armenia og Aserbajdsjan høsten 2020 er situasjonen fortsatt spent langs deler av grensen mellom landene. Særlig gjelder dette grensen helt i sør mellom Armenias Syunik-provins og tilstøtende aserbajdsjanske områder i øst. Besøkende bør utvise aktsomhet.

Merk: Nagorno-Karabakh er i henhold til folkeretten del av Aserbajdsjan. Reiseråd for Nagorno-Karabakh og enkelte andre distrikter står oppført under Aserbajdsjan. Dette reiserådet finner du på nettsiden Aserbajdsjan - reiseinformasjon.

Risikoen for terrorhendelser i Armenia anses som lav.

Koronavirus (covid-19): Ved ankomst til Armenia med fly eller ved grensekryssing på landjorden må man fremvise dokumentasjon (på engelsk, russisk eller armensk) av enten negativt resultat av PCR-test som er avlagt mindre enn 72 timer før innreisetidspunktet, eller sertifikat for vaksine mot covid-19. Vaksinesertifikatet må angi vaksinens produsent og serienummer, samt datoene for 1. og 2. vaksinedose. 2. vaksinedose må være tatt senest 14 dager før innreise. Krav til dokumentasjonen fremgår av nettsiden Covid-19 Travel restrictions. Personer som ikke kan fremlegge gyldig negativt testresultat eller vaksinesertifikat, må avlegge test ved innreise og holde seg isolert inntil negativt testresultat foreligger.

***

Det anbefales ikke å drikke vann fra springen. Flaskevann er lett tilgjengelig. Maten er jevnt over av bra kvalitet.

Ingen vaksinasjon er påkrevet for innreise.

Ved mindre alvorlig sykdom kan hotellene oftest anbefale en lege.

Sykehusene holder lav standard sammenlignet med europeiske forhold. Sykehuset Nairi Medical Centre i Jerevan har engelsktalende personale og kan eventuelt kontaktes i samråd med forsikringsselskap.

Ved alvorlig sykdom bør man kontakte forsikringsselskap og vurdere transport til utlandet for behandling. Det er svært viktig å ha gyldig reiseforsikring som dekker slike tilfeller.

Kriminalitetsnivået i Armenia er ikke generelt høyt, men reisende bør alltid være aktpågivende og ta generelle forholdsregler:

  • Sørg for å ha omfattende reiseforsikring.
  • Lytt til lokale råd og følg med i lokale medier.
  • Bær alltid kopi av passet. Oppbevar passet og kopien av passet på forskjellige steder.
  • Unngå folkemengder som politiske markeringer og demonstrasjoner.
  • Unngå å ferdes ute alene nattestid.

Vis aktsomhet i trafikken, ikke minst ved kryssing av gater.

Armenia ligger i en aktiv seismisk sone. Det seneste store jordskjelvet var i 1988 (nær Spitak i Nord-Armenia). Da ble titusener drept og mange tusen skadet. Ødeleggelsene var store.

Befolkningen er generelt sosialt konservativ, spesielt utenfor hovedstaden. Homofili ble avkriminalisert i 2003, men dette betyr ikke at det er allment akseptert. Diskriminering av LHBTI-personer forekommer.

Nødtelefoner: Brann 101, politi 102, ambulanse 103, gasslekkasje 104.

Ta kontakt med ambassaden dersom en krisesituasjon skulle oppstå.

Kontaktinformasjon for ambassaden: +995 591 451 571. 
E-post: emb.tbilisi@mfa.no

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på tlf. +47 23 95 00 00 eller pr. e-post: UDops@mfa.no

Norges honorære konsulat i Jerevan: Konsul Timothy Straight, adresse Tamanyan-gaten 6, leil. 14, Jerevan.

E-post: norwegianconsulateyerevan@gmail.com

Telefon +374 77 47 33 35 (kl. 10-18), mobil +374 91401623.
Kart er tilgjengelig på FNs nettsider.

Armenia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Armenia