Armenia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Tbilisi, Georgia

Situasjonen mellom Armenia og Aserbajdsjan er spent. Generelt er den sørlige delen av statsgrensen preget av uforutsigbarhet og spenninger og brudd på våpenhvilen forekommer. Det er en viss risiko for jordskjelv siden landet befinner seg i en aktiv seismisk sone. Reisende oppfordres til å registrere seg på reiseregistering.no og kjøpe en dekkende reiseforsikring.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 9. FEBRUAR 2024 FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Armenia

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til regionene Syunik og til områder som ligger nærmere enn fem kilometer fra den internasjonale grensen mellom Armenia og Aserbajdsjan.

Vær oppmerksom på at landegrensene mellom Armenia og Tyrkia og mellom Armenia og Aserbajdsjan er stengt. Det er ikke direkte flyforbindelser mellom Aserbajdsjan og Armenia. Reiser fra/til må skje via tredjeland.

Husk pass: For innreise til Armenia kreves norsk pass. Norske borgere trenger ikke visum for opphold i Armenia inntil 180 dager per år. Passet må være  gyldig under hele oppholdet. For mer informasjon, se hjemmesiden til Armenias utenriksdepartement.

Barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

Grensen mot Aserbajdsjan: Utenriksdepartementet har utstedt offisielt reiseråd som fraråder reiser til grenseområdet mellom Armenia og Aserbajdsjan. 

Militære trefninger forekommer i grenseområdene Norske borgere  oppfordres til å utvise forsiktighet, følge med i media, lytte til anvisning fra reiseoperatører og lokale myndigheter, og gjøre vurderinger av egen sikkerhet.

Nagorno-Karabakh er i henhold til folkeretten del av Aserbajdsjan. Reiseråd for Nagorno-Karabakh og enkelte andre distrikter står oppført under reiseinformasjonen for Aserbajdsjan.

Aserbajdsjans væpnede offensiv mot regionen Nagorno-Karabakh i september 2023 medførte at om lag 100.000 mennesker med armensk bakgrunn har flyktet fra Nagorno-Karabakh til Armenia. Den humanitære situasjonen er krevende.

Demonstrasjoner: Politiske demonstrasjoner finner tidvis sted, spesielt i Jerevan, og sammenstøt mellom politi og demonstranter kan forekomme. Det anbefales å unngå områder der politiske demonstrasjoner finner sted.

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Armenia anses som lav.

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Kjøretøyene er ofte i dårlig stand og farten er høy. Trafikkbildet er preget av flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger. Vær forsiktig ved kryssing av veier.

Atomforurensning: Nyttig informasjon om atomsikkerhet- og beredskap finnes på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Hva kan jeg gjøre? - DSA dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge armenske myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

Informasjon fra armenske myndigheter finnes på nettsiden til Covid-19 Travel restrictions - The Government of the Republic of Armenia.

Reisevaksiner: Før innreise til Armenia bør man være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hepatitt A. Vaksine mot tyfoidfeber anbefales ved lengre opphold. For mer informasjon om vaksiner, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Husk reiseforsikring! Ved alvorlig sykdom bør man kontakte forsikringsselskap og vurdere transport til utlandet for behandling. Det er svært viktig å ha gyldig reiseforsikring som dekker slike tilfeller. Sykehusene holder lav standard sammenlignet med europeiske forhold. Sykehuset Nairi Medical Centre i Jerevan har engelsktalende personale og kan eventuelt kontaktes i samråd med forsikringsselskap.

 

Kriminalitetsnivået i Armenia er ikke generelt høyt, men reisende bør alltid være aktpågivende og ta generelle forholdsregler:

  • Sørg for å ha omfattende reiseforsikring.
  • Lytt til lokale råd og følg med i lokale medier.
  • Bær alltid kopi av passet. Oppbevar passet og kopien av passet på forskjellige steder.
  • Unngå folkemengder som politiske markeringer og demonstrasjoner.
  • Unngå å ferdes ute alene nattestid.

Vis aktsomhet i trafikken, ikke minst ved kryssing av gater.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det armenske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Armenia ligger i en aktiv seismisk sone. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Man bør gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som kan tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (jordskjelv.no).

LHBTI-personer bør være oppmerksomme på at Armenia er et konservativt samfunn der mange fortsatt har negative holdninger til personer med en annen seksuell orientering enn majoriteten. Homofili ble avkriminalisert i 2003, men diskriminering av LHBTI- personer kan forekomme.

Nødtelefoner: Brann 101, politi 102, ambulanse 103, gasslekkasje 104.

Ta kontakt med ambassaden dersom en krisesituasjon skulle oppstå.

Kontaktinformasjon for ambassaden: +995 32 2 44 0800. 
E-post: emb.tbilisi@mfa.no

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på tlf. +47 23 95 00 00 eller pr. e-post: UDops@mfa.no

Norges honorære konsulat i Jerevan: Konsul Timothy Straight, adresse Tamanyan-gaten 6, leil. 14, Jerevan.

E-post: norwegianconsulateyerevan@gmail.com

Telefon +374 77 47 33 35.
Kart er tilgjengelig på FNs nettsider.

Armenia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Armenia