Armenia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Tbilisi, Georgia

Armenia er generelt et trygt reisemål. Situasjonen mellom Armenia og Aserbajdsjan er spent og det er reiseråd for deler av landet. Det er en viss risiko for jordskjelv siden landet befinner seg i en aktiv seismisk sone. Reisende oppfordres til å registrere seg på reiseregistering.no og kjøpe en dekkende reiseforsikring.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 9. FEBRUAR 2024 FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Armenia

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til regionene Syunik og til områder som ligger nærmere enn fem kilometer fra den internasjonale grensen mellom Armenia og Aserbajdsjan.

Vær oppmerksom på at landegrensene mellom Armenia og Tyrkia og mellom Armenia og Aserbajdsjan er stengt. Det er ikke direkte flyforbindelser mellom Aserbajdsjan og Armenia. Reiser fra/til må skje via tredjeland.

Husk pass: For innreise til Armenia kreves norsk pass. Norske borgere trenger ikke visum for opphold i Armenia inntil 180 dager per år. Passet må være  gyldig under hele oppholdet. For mer informasjon, se hjemmesiden til Armenias utenriksdepartement.

Barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør ha fullmakt fra foresatte. Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

Grensen mot Aserbajdsjan: Utenriksdepartementet har utstedt offisielt reiseråd som fraråder reiser til grenseområdene mellom Armenia og Aserbajdsjan.  

Brudd på våpenhvilen og militære trefninger forekommer i grenseområdene. Norske borgere oppfordres til å utvise forsiktighet og gjøre vurderinger av egen sikkerhet. Vi anbefaler å følge med i media og lytte til anvisninger fra reiseoperatører og lokale myndigheter.

Nagorno-Karabakh er i henhold til folkeretten del av Aserbajdsjan. Reiseråd for Nagorno-Karabakh og enkelte andre distrikter står oppført under reiseinformasjonen for Aserbajdsjan

Aserbajdsjans væpnede offensiv mot regionen Nagorno-Karabakh i september 2023 medførte at om lag 100 000 mennesker med armensk bakgrunn har flyktet fra Nagorno-Karabakh til Armenia. Den humanitære situasjonen er fremdeles krevende

Demonstrasjoner: Politiske demonstrasjoner finner tidvis sted, spesielt i Jerevan, og sammenstøt mellom politi og demonstranter kan forekomme. Det anbefales å unngå områder der politiske demonstrasjoner finner sted. 

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Armenia anses som lav. 

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Kjøretøyene er ofte i dårlig stand og farten er høy. Trafikkbildet er preget av flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger. Vær forsiktig ved kryssing av veier. 

Atomforurensning: Nyttig informasjon om atomsikkerhet- og beredskap finnes på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet  dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff. 

Reisevaksiner: Før innreise til Armenia bør man være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hepatitt A. Vaksine mot tyfoidfeber anbefales ved lengre opphold. For mer informasjon om vaksiner, se Folkehelseinstituttets nettsider om Armenia.

Drikkevann: Det anbefales å unngå springvann. Flaskevann er lett tilgjengelig.

Husk reiseforsikring: Ved alvorlig sykdom bør man kontakte forsikringsselskap og vurdere transport til utlandet for behandling. Det er svært viktig å ha gyldig reiseforsikring som dekker slike tilfeller. Sykehusene holder lav standard sammenlignet med europeiske forhold. Sykehuset Nairi Medical Centre (nairimed.com/en) i Jerevan har engelsktalende personale og kan eventuelt kontaktes i samråd med forsikringsselskap. 

Kriminalitetsnivået i Armenia er lavt, men reisende bør alltid være aktpågivende og ta generelle forholdsregler På turiststeder bør man ta forholdsregler for å unngå lommetyver.

Jordskjelv: Armenia ligger i en aktiv seismisk sone. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Man bør gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som kan tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (jordskjelv.no).

Flom og jordskred: Ved kraftig regnvær er Armenia utsatt for flom og jordskred. Unngå opphold i nærheten av elver og bratte skråninger med løsmasser ved styrtregn. Veier kan bli stengt på kort varsel.

LHBTI-personer bør være oppmerksomme på at Armenia er et konservativt samfunn der mange fortsatt har negative holdninger til personer med en annen seksuell orientering enn majoriteten. Homofili ble avkriminalisert i 2003, men diskriminering av LHBTI- personer kan forekomme.

Nødtelefoner: Brann 101, politi 102, ambulanse 103, gasslekkasje 104.

Ta kontakt med ambassaden dersom en krisesituasjon skulle oppstå.

Kontaktinformasjon for ambassaden: +995 32 2 44 0800. 
E-post: emb.tbilisi@mfa.no

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på tlf. +47 23 95 00 00 eller pr. e-post: UDops@mfa.no

Norges honorære konsulat i Jerevan: Konsul Timothy Straight, adresse Tamanyan-gaten 6, leil. 14, Jerevan.

E-post: norwegianconsulateyerevan@gmail.com

Telefon +374 77 47 33 35.
Kart er tilgjengelig på FNs nettsider.

Armenia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Armenia