Armenia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Tbilisi, Georgia

Etter en kortvarig krig mellom Armenia og Aserbajdsjan høsten 2020 er situasjonen fortsatt spent. Generelt er den sørlige delen av statsgrensen mellom Armenia og Aserbajdsjan preget av uforutsigbarhet og spenninger. Det er en viss risiko for jordskjelv siden landet befinner seg i en aktiv seismisk sone.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 16. SEPTEMBER 2022 FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Armenia

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til regionene Syunik, Vayots Dzor og Gegharkunik. Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser til områder som ligger nærmere enn fem kilometer fra den internasjonale grensen mellom Armenia og Aserbajdsjan.

Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Husk pass: For innreise til Armenia kreves norsk pass. Norske borgere trenger ikke visum for opphold i Armenia inntil 180 dager per år. Passet må være  gyldig under hele oppholdet. For mer informasjon, se hjemmesiden til Armenias utenriksdepartement.

Landegrensene med Tyrkia og Aserbajdsjan er stengt. Det er ikke direkte flyforbindelser mellom Aserbajdsjan og Armenia. Reiser fra/til må skje via tredjeland.

Grensen mot Aserbajdsjan. Etter en kortvarig krig mellom Armenia og Aserbajdsjan høsten 2020 er situasjonen fortsatt spent langs deler av grensen mellom landene. Militære trefninger forekommer i grenseområdene. Norske borgere som oppholder seg i området oppfordres til å utvise forsiktighet, følge med i media, lytte til anvisning fra reiseoperatører og lokale myndigheter, og gjøre vurderinger av egen sikkerhet

Nagorno-Karabakh er i henhold til folkeretten del av Aserbajdsjan. Reiseråd for Nagorno-Karabakh og enkelte andre distrikter står oppført under reiseinformasjon for Aserbajdsjan:  Aserbajdsjan - reiseinformasjon.

Demonstrasjoner. Politiske demonstrasjoner finner tidvis sted, spesielt i Jerevan, og sammenstøt mellom politi og demonstranter kan forekomme. Det anbefales å unngå områder der politiske demonstrasjoner finner sted.

Risikoen for terrorhendelser i Armenia anses som lav.

Atomforurensning: Nyttig informasjon om atomsikkerhet- og beredskap finnes på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Hva kan jeg gjøre? - DSA dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff.

Koronavirus (covid-19):  Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge armenske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Armenia opphevet innreiserestriksjoner på grunn av koronaviruset (covid-19) 1. mai 2022. Informasjon om restriksjoner fra armenske myndigheter finnes på nettsiden til Covid-19 Travel restrictions - The Government of the Republic of Armenia.

Norske borgere som oppholder seg i Armenia og som opplever symptomer på covid-19 skal isolere seg og ringe nødnummer 8003. Informasjon finnes på nettsiden til Ministry of Health of Armenia.

 

 

 

***

Reisevaksiner: Før innreise til Armenia bør man være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hepatitt A. Vaksine mot tyfoidfeber anbefales ved lengre opphold. For mer informasjon om vaksiner, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Husk reiseforsikring! Ved alvorlig sykdom bør man kontakte forsikringsselskap og vurdere transport til utlandet for behandling. Det er svært viktig å ha gyldig reiseforsikring som dekker slike tilfeller. Sykehusene holder lav standard sammenlignet med europeiske forhold. Sykehuset Nairi Medical Centre i Jerevan har engelsktalende personale og kan eventuelt kontaktes i samråd med forsikringsselskap.

 

Kriminalitetsnivået i Armenia er ikke generelt høyt, men reisende bør alltid være aktpågivende og ta generelle forholdsregler:

  • Sørg for å ha omfattende reiseforsikring.
  • Lytt til lokale råd og følg med i lokale medier.
  • Bær alltid kopi av passet. Oppbevar passet og kopien av passet på forskjellige steder.
  • Unngå folkemengder som politiske markeringer og demonstrasjoner.
  • Unngå å ferdes ute alene nattestid.

Vis aktsomhet i trafikken, ikke minst ved kryssing av gater.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det armenske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Armenia ligger i en aktiv seismisk sone. Det seneste store jordskjelvet var i 1988.

LHBTI-personer bør være oppmerksomme på at Armenia er et konservativt samfunn der mange fortsatt har negative holdninger til personer med en annen seksuell orientering enn majoriteten. Homofili ble avkriminalisert i 2003, men diskriminering av LHBTI- personer kan forekomme.

Nødtelefoner: Brann 101, politi 102, ambulanse 103, gasslekkasje 104.

Ta kontakt med ambassaden dersom en krisesituasjon skulle oppstå.

Kontaktinformasjon for ambassaden: +995 32 2 44 0800. 
E-post: emb.tbilisi@mfa.no

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på tlf. +47 23 95 00 00 eller pr. e-post: UDops@mfa.no

Norges honorære konsulat i Jerevan: Konsul Timothy Straight, adresse Tamanyan-gaten 6, leil. 14, Jerevan.

E-post: norwegianconsulateyerevan@gmail.com

Telefon +374 77 47 33 35.
Kart er tilgjengelig på FNs nettsider.

Armenia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Armenia