Syria - reiseinformasjon

Den svært ustabile sikkerhetssituasjonen i Syria gjør at trusselbildet for norske borgere anses som høyt. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet. Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand i Syria er ytterst begrenset.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Syria - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet.

 

Den svært ustabile sikkerhetssituasjonen i Syria gjør at trusselbildet for norske borgere anses som høyt. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet.

Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand i Syria er ytterst begrenset. Ambassaden har suspendert sine tjenester for offentligheten inntil videre grunnet sikkerhetssituasjonen i landet. Den norske ambassaden i Beirut håndterer alle henvendelser angående konsulære saker.

Det finnes få regulære flyforbindelser inn/ut fra Damaskus. Det er kun én regulær grenseovergang til Syria. Den er fra Libanon og er delvis åpen, dvs. underlagt særskilte betingelser/tillatelser. Det kreves spesielle tillatelser fra syriske sikkerhetsmyndigheter/utenriksministerium dersom man skal reise utenfor Damaskus.

Nordmenn som må reise til Syria bes kontakte Syrias ambassade i Sverige, se kontaktdetaljer nedenfor, for å søke om visum og få nærmere informasjon om andre innreiseregler, inkl. om covid-19/vaksinering/karantene. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den reisendes eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Syria oppfordres til å registrere reisen sin på http://www.reiseregistrering.no/.

Uavhengig av geografisk område og hvilke aktører som har den militære kontrollen regnes sikkerhetssituasjonen i landet som alvorlig, og reiser til eller opphold i Syria frarådes. Risikoen for å bli rammet av bilbomber/selvmordsbomber anses som høy. Risikoen for kidnapping/bortføring anses som moderat. Risikoen for å bli rammet av tilfeldig beskyting/granatnedslag anses som lav.

Helsesituasjonen er svært uoversiktlig og vanskelig i Syria gitt den pågående konflikten og den humanitære krisen i store deler av landet. Det gjelder også for koronaepidemien, som man ikke kjenner det reelle omfanget av og som myndighetene ikke har ressurser til å håndtere.

Relativt moderat, men økende.

Syria er utsatt for flere naturkatastrofer, som jordskjelv, tørke og oversvømmelse.

Utenriksdepartementet har ikke kunnet lage noen vanlig reiseinformasjonstekst for Syria. Homoseksualitet er forbudt og domfellelse kan føre til fengselsstraff.

Den norske ambassaden i Damaskus holder til i den danske ambassaden.

The Royal Norwegian Embassy of Damascus, West Mezzeh, Ghazzawi Street, Fatima Edriss Lane (ved siden av UNDP), Danish Embassy building.

Tlf.: +963 11 6122941 og +963 11 6670165, Fax.: +963 11 6122942 fra søndag til torsdag fra 10:00-14:00.

Emb.Damascus@mfa.no;

For en evt. avtale ved ambassadene må det det gjøres en avtale i forkant.

Den norske ambassaden i Beirut, Libanon, dekker de konsulære forbindelsene til Syria, samt informasjon om reiserådet:

The Royal Norwegian Embassy in Beirut,

Emb.Beirut@mfa.no;

+961(0)1 763 200/+47 23 95 35 81

For en evt. avtale ved ambassadene må det det bestilles time eller gjøres en avtale i forkant.

Syria har ikke ambassade i Norge, men Syrias ambassade i Stockholm dekker forbindelsene til Norge.

The Embassy of the Republic of Syria in Sweden
Vendevägen 90, 5th floor, Box: 4
182 11 Danderyd, Sweden
Telephone (+46) 8 622 18 70 - Monday-Friday 09:00-15:00
Fax (+46) 8 660 88 05

E-post: info@syrianembassy.se - nettside

 

Syria. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Syria.