Syria - reiseinformasjon

Utviklingen i regionen påvirker Syria negativt. Det er en fare for en opptrapping av konflikten mellom Hizballah og Israel. Sikkerhetssituasjonen i landet er alvorlig og ustabil, og den varierer mellom ulike områder. Flere områder er utenfor myndighetenes kontroll. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet. Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand i Syria er ytterst begrenset.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Syria - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet.

 

Sikkerhetssituasjonen i Syria er alvorlig og ustabil. Den varierer mellom ulike områder. Landet befinner seg dessuten i en dyp humanitær krise der økonomien og levekårene for folk flest er sterkt svekket. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet.

Norske myndigheter kan i svært avgrenset eller ingen grad tilby konsulær bistand i Syria. Ambassaden har suspendert sine tjenester for offentligheten inntil videre grunnet sikkerhetssituasjonen i landet. Den norske ambassaden i Beirut håndterer alle henvendelser angående konsulære saker.

Det finnes få regulære flyforbindelser inn/ut fra Damaskus. De fleste reisende bruker flyplassen i Beirut. Det er grenseoverganger til myndighetskontrollerte områder fra Libanon, Jordan og Irak. Store områder av landet, og tilhørende grenseoverganger, er utenfor myndighetens kontroll.

Nordmenn som må reise til Syria bes kontakte Syrias ambassade i Sverige, se kontaktdetaljer nedenfor, for å søke om visum og få nærmere informasjon om andre innreiseregler. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den reisendes eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Vanlige reiseforsikringer er ikke gyldige i Syria på grunn av reiserådet.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Syria oppfordres til å registrere reisen sin på http://www.reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar.

Selv om sikkerhetssituasjonen varierer i forskjellige områder regnes den for å være alvorlig og ustabil, og reiser til eller opphold i Syria frarådes. Det er aktiv voldelig konflikt flere steder i landet, og Gaza-krigen påvirker også Syria. Reisende bør gjøre seg godt kjent før reisen.

Helsesituasjonen er uoversiktlig og helsevesenet er svakt på grunn av den pågående konflikten, og den humanitære og økonomiske krisen i store deler av landet.

Relativt moderat, men økende, blant annet på grunn en sterkt nedadgående økonomisk situasjon. Det er variasjoner i ulike deler av landet.

Syria er utsatt for flere naturkatastrofer, som jordskjelv, tørke og oversvømmelse.

Reisende bør sette seg inn i lokale lover og regler før reisen. Homoseksualitet er forbudt, og domfellelse kan føre til fengselsstraff.

Den norske ambassaden i Damaskus holder til i den danske ambassaden.

Adresse: The Royal Norwegian Embassy of Damascus, West Mezzeh, Ghazzawi Street, Fatima Edriss Lane (ved siden av UNDP), Danish Embassy building.

Tlf.: +963 11 6122941 og +963 11 6670165, Fax.: +963 11 6122942 fra søndag til torsdag fra 09:00-16:30.

E-post: emb.Damascus@mfa.no;

Eventuelle avtale ved ambassaden må gjøres i forkant.

Den norske ambassaden i Beirut, Libanon, følger opp konsulære saker i Syria.

Kontaktinformasjon for ambassaden: Om ambassaden - Norway in Lebanon

For en evt. avtale ved ambassaden må det det bestilles time eller gjøres en avtale i forkant.

Syria har ikke ambassade i Norge, men Syrias ambassade i Stockholm dekker forbindelsene til Norge.

The Embassy of the Republic of Syria in Sweden
Vendevägen 90, 5th floor, Box: 4
182 11 Danderyd, Sweden
Telephone (+46) 8 622 18 70 - Monday-Friday 09:00-15:00
Fax (+46) 8 660 88 05
E-post: info@syrianembassy.se

Nettside: Embassy of the Syrian Arab Republic in Stockholm (mofaex.gov.sy)

 

Syria. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Syria.