Syria - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Libanon

Den svært ustabile sikkerhetssituasjonen i Syria gjør at trusselbildet for norske borgere anses som høyt. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet. Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand i Syria er ytterst begrenset.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Syria - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet.

Sikkerhet

Den svært ustabile sikkerhetssituasjonen i Syria gjør at trusselbildet for norske borgere anses som høyt. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet. Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand i Syria er ytterst begrenset.

Reiseråd - Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet.

Diplomatisk tilstedeværelse - Den norske ambassaden i Damaskus holder til i den danske ambassaden og er åpen fra søndag til torsdag fra 10:00-14:00.

Besøksadresse: The Royal Norwegian Embassy of Damascus, West Mezzeh, Ghazzawi Street, Fatima Edriss Lane (ved siden av UNDP), Danish Embassy building, P.O. Box: 7703, Damascus,

Tlf.: +963 11 6122941 og +963 11 6670165, Fax.: +963 11 6122942.

Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand i Syria er ytterst begrenset. Ambassaden har suspendert sine tjenester for offentligheten inntil videre grunnet sikkerhetssituasjonen i landet. Den norske ambassaden i Beirut vil håndtere alle henvendelser angående visumsaker og tjenester. For sike henvendelser og andre konsulære tjenester, ta kontakt med den norske ambassaden i Beirut;

Besøksadresse: The Royal Norwegian Embassy of Beirut, Embassy Complex, Serail Hill, Zokak el Blatt, Beirut
Postadresse: P.O. Box 113 7001, Hamra, 1103-2150 Beirut, Lebanon
Tlf.: +961 (0)1 960 000 – Trykk 1 for visumseksjonen og 2 for ambassaden 
E-post ambassaden: emb.beirut@mfa.no
E-post for visumseksjonen: visabeirut@mfa.no

For en evt. avtale ved ambassadene må det det bestilles time eller gjøres en avtale i forkant.

Aktuell situasjonsbeskrivelse - Den pågående krigen gjør at sikkerhetssituasjonen i landet regnes som svært farlig og reiser til eller opphold i Syria frarådes. Uavhengig av geografisk område og hvilke aktører som har den militære kontrollen anses risikoen for å bli rammet av rakettnedslag, tilfeldig beskytning, kidnappinger og bilbomber for å være høy.

Terror og krigshandlinger: Risikoen for å bli rammet av terrorhendelser og krigshandlinger i Syria ansees som høy til svært høy.

Kidnappinger og bortføringer: Risikoen for å bli bortført i Syria regnes som svært høy.

Seksuell orientering: Homoseksualitet er forbudt i Syria og domfellelse kan føre til fengselsstraff.

Naturkatastrofer: Syria er utsatt for flere naturkatastrofer, som jordskjelv, tørke og oversvømmelse. 

Reiseregistrering: Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Syria oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Forsikring: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre - 
Helsevesen/Ambulanse 110
Politi 112
Brannvesen 113

Nødsituasjon: Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 0000  E-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet.

Visum til Syria for norske borgere søkes ved den syriske ambassaden i Stockholm;

Besøksadresse: Den syriske ambassaden i Stockholm, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd, Sweden Tlf.: +46 8 622 18 70

For mer informasjon, se deres nettsider; http://www.syrianembassy.se/.

For mer utfyllende informasjon om nødvendige reisedokumenter, eller evt. restriksjoner på innførsel av medisiner, dyr, e.l. ta kontakt med den syriske ambassaden i Stockholm. 


Helse

Siden krisen brøt ut i landet har man sett et sammenbrudd innen den syriske helsesektoren grunnet store materielle ødeleggelser, sammenbrudd av lokal medisinproduksjon, færre leger og helsearbeidere mens langt flere pasienter. Helsetilbud avhenger stort mellom ulike geografiske område og hvilke aktører som har den militære, administrative og sivile kontrollen.

Helseutfordringer - Den pågående krigen har ført til store utfordringer innen helsesektoren, hva gjelder helsetilbud, tilgang på medisiner, over 1,5 millioner skadde som følge av krigshandlinger, utilstrekkelig humanitær tilgang og medikamenter til kronisk syke – for å nevne noe. Dette kommer på toppen av at en stor del av befolkningen lider av utilstrekkelig mat- og vanntilgang, svekket vannkvalitet, utilstrekkelig ly og oppvarmning og/eller dårlig sanitærforhold.

WHO rapporterer om utbredelse av influensalignende sykdommer, akutt diare og tyfoid. Mens man registrerte 25 tilfeller av polio frem til 2013, har man etter omfattende vaksinekampanjer ingen nye tilfeller det siste året.  

For oppdatert informasjon om utbredelsen av epidemier se WHOs ukentlige Ewars-oppdateringer (Early Warning and Response System), her.

Tilgang på medisiner: Det er begrenset tilgang på medisiner.

For mer og oppdatert informasjon om situasjonen innen helsesektoren i Syria, se WHOs Syria-nettsider


Praktisk informasjon

  • Tidsforskjell: + 1 time
  • Strøm: 220 volt.
  • Telefon: Det er to landsdekkende GSM nettverk: Syriatel og MTN Syria.
  • Nasjonal telefonkode: +963
  • Internettdomene: .sy
  • Myntverdi: Grunnet svært høy inflasjon har det syriske pund falt kraftig i verdi siden 2011. Anno 30.11.2015 lå den offisielle vekslingskursen på SYP 346,69 for USD 1.
  • Nasjonale helligdager: nyttårsdag (1. januar), revolusjonsdagen (8. mars) morsdagen (21. mars), nasjonaldagen (17. april), martyrdagen (6. mai), jul (24.-25. desember). påske (varierer), Eid al-Adha (varierer), Eid al-Fitr (varierer) muharram (varierer) og mawlid (varierer). Ikke-religiøse høytider assosiert med politiske hendelser/det sittende styresettet feires ikke nødvendigvis i opprørskontrollerte områder av landet.
  • Det gjøres oppmerksom på at bank-/kredittkort ikke lenger er gyldig betalingsmiddel i Syria. Dette innebærer at det ikke er mulig å ta ut lokal valuta (SYP) eller USD fra minibanker.

Annet

  • Språk: Syrias offisielle språk er arabisk, som i talespråket har en egen syrisk dialektform. Klassisk arabisk, som er skriftspråket, benyttes i offisielle sammenhenger, i radio og i tv. I nord tales også kurdiske dialekter, og i enkelte landsbyer nordøst for Damaskus finnes rester av arameisk, språket som ble talt i området på Jesu tid.
  • Klima: Den korte kyststrekningen mot Middelhavet har varme, tørre somrer, behagelig høst og vår og en kort, men tidvis kald vinter. Det meste av nedbøren faller i vintermånedene, men snø forekommer relativt sjelden. Storparten av landet er ørken eller halvørken.  I den nordlige delen renner Eufrat gjennom landet og utgjør den midtre delen av Den fruktbare halvmåne, som strekker seg fra Gulfen til Sinai.