Regelverk

Europarådet

Reglar for god praksis i valsaker / Code of good practice in Electoral Matters, Europarådet, 2002  [norsk]  [engelsk] pdf-format