Utviklingsministeren deltek på eit møte med nordiske ACT-organisasjonar

Stad: Scandic Fornebu

Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim deltek på eit møte med nordiske ACT-organisasjonar (ACT er ein internasjonal humanitær allianse av rundt 130 kristne trusbaserte organisasjonar). Vertskap for møtet er Kyrkjas Naudhjelp. 

Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02