Utviklingsministeren deltek på eit møte om regjeringas satsing på jordbruk

Stad: Litteraturhuset, Oslo

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit rundebordsmøte med sivilt samfunn om regjeringas satsing på mattryggleik og småskala jordbruk.  

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83