Samarbeidsministeren deltek på eit møte i Nordisk ministerråd

Stad:

Samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek digitalt på eit møte med sivilsamfunnsnettverket i Nordisk ministerråd.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02