Samarbeidsministeren deltek på eit møte med Nordisk ministerråd

Stad:

Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte (digitalt) med Nordisk ministerråd.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83