Utviklingsministeren deltek på eit møte med Norad og sivilt samfunn

Stad: Litteraturhuset, Oslo 

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Norads møte med sine partnerar i sivilt samfunn.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02