Samarbeidsministeren deltek på Nordisk råds sesjon

Stad: Helsingfors, Finland

Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Nordisk råds sesjon i Helsingfors.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02