Olje- og gassnæringen videreutvikles i en krevende tid

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Året 2022 har vist at olje- og gassnæringen har tatt regjeringen på ordet. Den avvikles ikke, næringen utvikles. Det er utbyggingsplanene Olje- og energidepartementet har mottatt i 2022 et klart bevis på.

- Aldri har våre leveranser av olje og gass vært viktigere for Norge og Europa. For å opprettholde produksjonen fremover trenger vi stadig påfyll av nye utbygginger. I løpet av 2022 har jeg mottatt planer for 13 nye feltutbygginger. Det vil gi arbeidsplasser, statlige inntekter og nødvendig energi til Europa fremover. Det er all grunn til å berømme alle som står på for å videreutvikle olje- og gassnæringen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I 2022 har selskapene besluttet 13 nye utbygginger. En av disse, Yggdrasil, er en ny selvstendig utbygging der det etableres ny viktig infrastruktur i Nordsjøen. Utbyggingen av Fenris bidrar til grunnlaget for en ny plattform på Valhallfeltet. De andre utbyggingene skal kobles opp mot eksisterende plattformer og produksjonsskip.

Det er også tatt beslutninger om store investeringer på flere eksisterende felt. Dette gjelder fra Snøhvit/Melkøya i nord til Valhall og Eldfisk i sør. I tillegg er det tatt beslutninger for prosjekter som vil øke utvinningen nær eksisterende felt eller gi forlenget levetid.

- Jeg har mottatt planer for nye investeringer på om lag 300 milliarder kroner. Disse utbyggingene vil gi oppdrag til bedrifter over hele landet. Det vil gi jobb til mange av de 200 000 som direkte eller indirekte jobber i vår største næring. Det gir muligheter til å videreutvikle vår leverandørindustri, fortsetter Aasland.

I sum innebærer disse prosjektene investeringer på om lag 300 milliarder kroner. Et konkret resultat av disse investeringene er kompetansearbeidsplasser som vil være der i mange år. Arbeidsplassene er fordelt på en lang rekke bedrifter som er lokalisert i store deler av landet. Aker BP anslår at de prosjektene de besluttet i desember i år vil gi grunnlag for 150 000 årsverk.

Et annet resultat er at Norge kan forbli en stabil leverandør av energi til Europa. Og dette skjer på et tidspunkt da betydningen av sikre energileveranser er viktigere enn noen gang. Det er bare gjennom nye funn og nye utbygginger at Norge kan forbli en viktig leverandør til Europa.

- Prosjektene er ventet å gi god lønnsomhet og store inntekter til fellesskapet, sier Aasland.

Ved inngangen til 2023 er det enorme oppgaver som venter. Store og komplekse industriprosjekter skal gjennomføres på en sikker måte, uten store kostnadsoverskridelser eller forsinkelser. Det er en utfordrende oppgave som sikrer aktivitet på verftene langs kysten og gir oppdrag og utfordrende oppgaver for leverandørindustrien.

Utbyggingsplaner levert inn i 2022: