Forsvarsministermøte i NATO

Sted: Brussel

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltek på NATOs forsvarsministermøte i Brussel 12. - 13. oktober.

For informasjon om akkreditering for media, sjå Akkreditering til forsvarsministermøte i NATO - regjeringen.no