Forsknings- og høyere utdanningsministeren deltar på innspillsmøte om forskningssystemet

Sted: Kunnskapsdepartementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel deltar på innspillsmøte til arbeidet med melding til Stortinget om forskningssystemet (Systemmeldingen).