Forsknings- og høyere utdanningsministeren deltar på lanseringen av Studiebarometeret

Sted: Universitetet i Oslo

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel deltar på lanseringen av NOKUTs studiebarometer.