Klima- og miljøministeren besøker Enova

Adresse: Brattørkaia 17a, 7010 Trondheim

Sted: Powerhouse Brattørkaia

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen besøker Enova.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Siv Fjørtoft, +47 92 66 87 90.