Klima- og miljøministeren besøker Neiden og Tana

Sted: Finnmark

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen besøker kulturmiljøfredningen i Neiden, og deltar på møter om tanavassdraget i Tana.

Klima- og miljøministeren vil besøke kulturmiljøfredningen i Neiden onsdag 4. april. Klima- og miljøministeren vil også delta på møter i Tana med organisasjoner og aktører om laksefiske i Tanavassdraget. 

Pressekontakt for statsråden reise:
Martin Lerberg Fossum
468 19 812 
martin-lerberg.fossum@kld.dep.no