Klima- og miljøministeren deltar på kommunalpolitisk toppmøte

Adresse: Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Sted: Clarion Hotell Trondheim

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen holder innlegg og deltar i panelsamtale.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Siv Fjørtoft, +47 92 66 87 90.