Klima- og miljøministeren avduker ny utstilling ved Jostedalsbreen Nasjonalparksenter

Sted: Oppstryn

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen deltar under avdukingen av en ny utstilling om sammenhengen mellom skred og klimaendringer ved Jostedalsbreen Nasjonalparksenter.

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter er ett av de første autoriserte besøkssentrene i Norge. Det har siden etableringen hatt stor betydning for formidling av informasjon om nasjonalparker og andre vernede områder, nasjonalt og internasjonalt. Senteret har bidratt til å formidle verneverdiene i de nærliggende verneområdene og har en viktig rolle i å informere og motivere besøkende til å lære mer om trygg ferdsel i skredutsatte områder.