Klima- og miljøministeren deltar under dåpen av kystvaktfartøyet KV Hopen

Adresse: Vestnes

Sted: Vard Langsten

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen deltar under dåpen av kystvaktfartøyet KV Hopen.

Sjøforsvarets nye kystvaktfartøy er under ferdigstillelse ved verftet Vard Langsten i Vestnes kommune. Fartøyet er det siste av tre nye kystvaktfartøyer.