Klima- og miljøminsisteren besøker Sametinget

Sted: Karasjok

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen besøker Sametinget for å delta i dialogmøter om regjeringens natur- og klimapolitikk.

Pressekontakt for statsrådens besøk til Karasjok og Sametinget: 
Martin Lerberg Fossum
468 19 812
Martin-lerberg.fossum@kld.dep.no