Kultur- og likestillingsministeren åpner konferansen «Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle i endring»

Sted: R5