Møte med kommunene om beredskapssituasjonen

Adresse: Akersgata 59, Oslo

Sted: R5

Statsministeren, arbeids- og inkluderingsministeren, justis- og beredskapsministeren, helse- og omsorgsministeren og DSBs direktør inviterer landets kommuner til et digitalt møte om beredskapssituasjonen i Norge og kommunenes arbeid med bosetting av ukrainske flyktninger.