NATO 75 år: Forsvarsministeren til stede ved flaggheising

Adresse: Glacisgt. 1, Oslo

Sted: Oslo

4. april er det 75 år siden NATO ble stiftet. Dagen markeres ved å heise NATO-flagget sammen med det norske flagget utenfor Statsministerens kontor / Forsvarsdepartementet i Glacisgate 1. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og sjef Forsvarsstab Ingrid Gjerde vil være til stede, og en hornblåser fra Forsvaret vil blåse flaggappell.

Les mer her: NATO er 75 år - markeres med flaggheising - regjeringen.no