Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1781-1800 av 25763 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 10

  28.02.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Høring om kildeskatt på renter og royalty

  28.02.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har sendt et forslag på høring om å innføre kildeskatt på renter og royalty.

 • Enighet om Reindriftsavtale 2020/2021

  27.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har i dag blitt enige om reindriftsavtale for 2020/2021. Den inngåtte avtalen har en ramme på 149,5 millioner kroner. Dette er en økning på 13,4 millioner kroner

 • Fra røreskje til robotikk – Utvalg skal øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen

  27.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De siste årene har antall søkere til matfagene vært fallende. Opptil halvparten av de som søker seg til linjene på videregående skole faller fra, og næringen trenger sårt mer kompetent arbeidskraft. Et nylig nedsatt utvalg skal forsøke å snu denne

 • Norge, Island og Liechtenstein styrker det greske asylsystemet

  27.02.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Tirsdag var statssekretær Hilde J. Barstad i Hellas for å være med på lanseringen av det greskstyrte asyl- og migrasjonsprogrammet finansiert av EØS-midlene. Et giverstyrt asyl- og migrasjonsprogram startet opp i fjor. Sammenlagt bidrar EØS-landene

 • Norge revurderer EØS-finansiert justissamarbeid med Polen

  27.02.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge er bekymret for utviklingen av rettsstaten i Polen. Uavhengige domstoler er en forutsetning for et velfungerende demokrati og forsvar av grunnleggende menneskerettigheter. Utenriksdepartementet er også blitt gjort kjent med at

 • Jobber mot langsiktige avtaler med Storbritannia

  27.02.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Forvaltning av fisk og handel med sjømat var på agendaen da fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen møtte sin britiske kollega Victoria Prentis i London.

 • Barne- og familiedepartementet har fått sitt første ungdomspanel

  27.02.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Panelet skal gi innsikt til departementet om hvordan barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd har det og hvordan de skal få de samme mulighetene som andre.

 • Koronaviruset og norske myndigheters arbeid

  27.02.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  De første tilfellene av koronavirus er stadfestet i Norge. Helsemyndighetene følger utviklingen nøye og forbereder seg på at det vil komme flere tilfeller.

 • Presseinformasjon: Utviklingsministeren til styremøte i Global Center on Adaptation

  27.02.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge vil bidra til at den internasjonale innsatsen for klimatilpasning styrkes. Torsdag 27. februar deltar utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på sitt første møte som styremedlem i Global Center on Adaptation (GCA). Møtet finner sted i Paris.

 • Presseinvitasjon: Forsvarsministeren til Bergen

  27.02.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker Bergen tirsdag 3. mars.

 • Skal forberede Norge til å delta i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram

  27.02.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag ble det bestemt hvem som skal ha ansvar for å følge opp norsk deltakelse i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Forskningsrådet og Innovasjon Norge er hovedaktørene og skal samarbeide om å forberede og følge opp

 • EU-høring om det regulatoriske rammeverket for verdipapirforetak og markedsoperatører

  27.02.2020 Nyhet Finansdepartementet

  EU-kommisjonen publiserte 17. februar 2020 en høring som skal legge grunnlaget for EU-kommisjonens rapport og revisjonsforslag om det regulatoriske rammeverket for verdipapirforetak og markedsoperatører (MiFIDII/MiFIR-review).

 • Rekordmange lærlinger fullfører læretiden

  27.02.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Lærlingene trives på arbeidsplassen og er motiverte til å lære, viser lærlingundersøkelsen for 2018. Samtidig oppnår 85 prosent av lærlingene fag- eller svennebrev innen fem år. Det er den høyeste gjennomføringen som er målt.

 • Europakommisjonen ønsker innspill til sin gjennomgang av direktivet for ikke-finansiell rapportering

  26.02.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Europakommisjonen har publisert en høring om gjennomgang av direktivet for ikke-finansiell rapportering – The Non-Financial Reporting Directive – NFRD – (Directive 2014/95/EU). Høringsfristen er 14. mai 2020. Finansdepartementet oppfordrer norske

 • Presiseringer om Skattefunn

  26.02.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Departementet har i dag sendt brev til Skattedirektoratet om tolkningen av forbudet mot støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter for Skattefunn.

 • Presseinvitasjon: Fire statsråder møter KS og fylkeskommunene om fylkeskommunal ferjedrift

  26.02.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samferdselsministeren, kommunal- og moderniseringsministeren, distrikts- og digitaliseringsministeren og klima- og miljøministeren har invitert ferjefylkene og KS til møte om fylkeskommunal ferjedrift. Møtet finner sted mandag 2. mars kl. 10.00 i

 • Byggkvalitetutvalgets rapport på høring

  26.02.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker at alle skal være trygge på at nye boliger og bygg får den kvaliteten de skal ha. Byggkvalitetutvalget har foreslått flere tiltak som skal bidra til bedre byggkvalitet og enklere regler, som nå skal ut på høring.

 • Rivetillatelsen for Y-blokken gis ikke utsatt iverksetting

  26.02.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter en konkret vurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å gi utsatt iverksetting av rivetillatelsen for Y-blokken.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 1/2020

  26.02.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om pelsdyr - viktig å få til gode prosessar saman med kvar enkelt farmar.

Til toppen