Nyheter

Ønsker innspill til ny integreringsmelding

Regjeringen er i gang med en stortingsmelding om integrering, der et av hovedmålene er å få flere i jobb. Nå ønsker arbeids- og inkluderingsministeren innspill til arbeidet.

Ung mann står ute sammen med to unge kvinner. Bygning i bakgrunnen.
Foto: Maskot/ NTB

I Norge bor det nå over 1 million mennesker som har innvandrerbakgrunn. De store klimautfordringene og krig og konflikt i verden, gjør at vi lever i en usikker tid. Vi må forberede oss på at det kommer flere til Norge også fremover.

– Krigen i Ukraina har satt systemet vårt på en stor prøve. Så langt har vi klart oppgavene svært godt, ikke minst på grunn av den viktige innsatsen i kommunene. Vi lærer av erfaringene vi har gjort oss så langt, slik at vi kan være enda bedre rustet for fremtiden, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen har derfor satt i gang et arbeid med en stortingsmelding om integrering, som etter planen skal legges fram våren 2024.

Send inn innspill

Hovedmålene for integreringsarbeidet er å få flere i arbeid, bygge sterkere fellesskap og gode fellesarenaer, fremme likestilling og bekjempe negativ sosial kontroll.

Arbeids- og inkluderingsministeren oppfordrer kommunene, fylkeskommunene og statsforvalterne til å gi innspill til: 

  1. Utfordringer i integreringsarbeidet og hva som skal til for å gjøre det enda mer effektivt, samordnet og målrettet. Her er vi interessert i både det som er rettet mot integrering til arbeid og aktivitet, og i integrering til fellesskap, tilhørighet og deltakelse i samfunnet.
  2. Læringspunkter etter håndteringen både av pandemien og de høye ankomstene fra Ukraina. Hva har fungert godt og hva må bli bedre for at vi skal være godt forberedt for nye beredskapssituasjoner? Er det noen av de midlertidige endringene i lover eller praksis som bør tas inn i det ordinære systemet?

Og partene i arbeidslivet til å gi innspill til:

Hvilke barrierer hindrer økt sysselsetting blant innvandrerbefolkningen og hvordan kan de fjernes?

Innspill til integreringsmeldingen sendes til postmottak@aid.dep.no innen 30. juni 2023. Merk e-posten med "Innspill til integreringsmeldingen".