Regjeringen foreslår realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,3 mrd kroner i 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Av den samlede inntektsveksten til kommunesektoren er 4,7 milliarder kroner frie inntekter. De frie inntektene vokser med til sammen 4,1 prosent, som er en realvekst på 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

I Regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting foreslås det et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunesektorens inntekter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettforslag

Pressemelding om statsbudsjettet

I nettløsningen frie inntekter finner du fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2016 for alle kommuner og fylkeskommuner.