Utanriksministeren deltek på møte i Østersjørådet (utanriksministermøte) i Finland

Stad:

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.