Søknadsskjema for tilskudd til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

For å søke om tilskudd til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata for 2024 må du fylle ut og sende inn skjemaet på denne siden.

Tips for utfylling

  • Hvis du skal søke om tilskudd til flere (del)tiltak må du fylle ut og sende inn et søknadsskjema for hvert av dem.
  • Hold musepeker over feltet og du vil få en forklaring på hva som skal inn i feltet.
  • For mer informasjon om hvem som kan søke og annet se retningslinjene og hovedartikkelen om tilskuddsordningen kompetansetiltak innen plan, kart og geodata for kravene til søknaden.

 

Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata 2024

Tema
Type tiltak
Kriterier for måloppnåelse og tildeling
Tildelingskriterier