Avdelingsdirektør Kai-Ove Nauen

E-post: Kai-Ove.Nauen@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 91 77