Konkurranseklagenemnda

Konkurranseklagenemnda er en uavhengig klagenemnd, som behandler klager for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

Dette innebærer at klage på vedtak om foretakssammenslutninger, gebyrvedtak som følge av ulovlig samarbeid og misbruk av dominans, og andre vedtak (klage på manglende innsyn, pålegg om dokumentfremleggelser etc.) skal klages inn for Konkurranseklagenemnda.

Konkurranseklagenemnda ble opprettet 1. april 2017. 

Klagenemndssekretariatet er Konkurranseklagenemndas sekretariat.

Nettside: https://www.klagenemndssekretariatet.no/konkurranseklagenemnda