• Gassnova SF

  Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Selskapet ble opprettet 3. juli 2007 og eierskapet forvaltes av Olje- og energidepartementet. Gassnova skal gi råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål om CO2-håndtering.

  Nettside: https://gassnova.no/

 • Gassco AS

  Gassco AS er et statsaksjeselskap som siden 01.01.02 har operatøransvaret for det integrerte transportsystemet for gass gjennom rørledningssystemet fra den norske kontinentalsokkelen til Europa. Eierskapet i Gassco forvaltes av Olje- og energidepartementet.

  Nettside: https://www.gassco.no/

 • Statnett SF

  Statnett SF er systemansvarlig nettselskap i den norske kraftforsyningen, og har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett ble opprettet i 1992, og eierskapet forvaltes av Olje- og energidepartementet.

  Nettside: https://www.statnett.no/