Statens stemmegivning i selskaper hvor eierskapet er forvaltet av Energidepartementet

Her følger en oversikt over statens stemmegivning på generalforsamlinger og foretaksmøter i selskaper hvor eierskapet er forvaltet av  Energidepartementet.

Det følger av statens eierprinsipper (prinsipp 2) at staten skal være åpen om sin stemmegivning på generalforsamling. Staten vil offentliggjøre sin stemmegivning med mindre særskilte hensyn tilsier noe annet, eksempelvis dersom offentliggjøring kan skade selskapets interesser.

I tabellen underer en oversikt over statens stemmegivning på generalforsamlinger og foretaksmøter. Tabellen angir selskapsnavn, dato for generalforsamlingen, sak og saksnummer og statens stemmegiving (for eller mot). I tillegg gjengis for alle selskapene statens eventuelle stemmeforklaringer der disse er protokollført (protokolltilførsler). 

Selskap Dato Saksnummer Forslagsstiller Styrets anbefaling Statens stemmegivning Stemmeforklaring
Gassco AS 09.06.2023 1. Godkjennelse av Gassco AS sitt årsregnskap og årsberetning for 2022     For  
Gassco AS 09.06.2023 2. Fastsettelse av styrehonorar      For  
Gassco AS 09.06.2023 3. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor     For  
Gassco AS 09.06.2023 4. Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer     For  
Gassco AS 09.06.2023 5. Rådgivende avstemning om styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer     For  
Gassco AS 09.06.2023 6. Valg av styremedlemmer     For  
Gassco AS 09.06.2023 7. Eventuelt     For  
             
Statnett SF 19.06.2023 1. Fastsettelse av foretakets resultatregnskap og balanse for 2022, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2022     For  
Statnett SF 19.06.2023 2. Godkjennelse av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Statnett     For  
Statnett SF 19.06.2023 3. Rådgivende avstemning over styrets godtgjørelsesrapport      For  
Statnett SF 19.06.2023 4. Godkjennelse av revisors godtgjørelse     For  
Statnett SF 19.06.2023 5. Fastsettelse av styrets honorar     For  
Statnett SF 19.06.2023 6. Fastsettelse av honorar til styrets revisjons-, kompensasjons- og prosjektutvalg     For  
             
Gassnova SF 13.06.2023 1. Fastsettelse av årsregnskap og konsernregnskap for 2022 for Gassnova SF og konsernet, herunder godkjenning av styrets årsberetning og dekning av årsunderskudd     For  
Gassnova SF 13.06.2023 2. Styrevalg     For  
Gassnova SF 13.06.2023 3. Fastsettelse av styregodgjørelse     For  
Gassnova SF 13.06.2023 4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor     For  
Gassnova SF 13.06.2023 5. Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer     For  
Gassnova SF 13.06.2023 6. Rådgivende avstemning av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer     For  
Gassnova SF 13.06.2023 7. Årsregnskap for Fond for CO2-håndtering     For